NESA opjusterer forventningerne til 2004

Elselskabet NESA opjusterer forventningerne til hele indeværende år, hvor der nu ventes et nettooverskud på mellem 370 og 400 mio. kr. mod tidligere ventet 280 til 310 mio. kr.

Opjusteringen er et resultat af, at økonomi- og erhvervsministeren har sat væsentlige elementer af den nye lov om elforsyning i kraft, og at det har en positiv betydning for NESA's fremtidige strategiske og økonomiske situation. Det oplyses blandt andet, at de nuværende restriktioner for opbygningen af NESA's selskabsstruktur ophæves, ligesom indflydelsesforholdene ændres, således at ejerne fremover får den bestemmende indflydelse i alle selskaber, om end der i NESA Net fortsat vil være forbrugerrepræsentation. Endelig ophæves lovens bestemmelser om opdeling af fri og bunden egenkapital. Ændringerne betyder desuden, at egenkapitalen ventes at stige til ca. 8,8 mia. kr. ved årets udgang. (c) 2004 Bonnier Finansinformation A/S

RB Børsen