NESA-handel afgøres tæt på målstregen

Elsams køb af NESA bliver behandlet i Konkurrencerådet i slutningen af februar blot tre dage før tidsfristen i salgsaftalen udløber.

Elsams adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen tager det helt roligt, at Konkurrencerådet først behandler Elsams køb af NESA tre dage før tidsfristen i købsaftalen udløber. <br>Foto: Morten Juhl
Læs mere
Fold sammen
Borgerne i Gentofte må holde vejret og bide negle i spænding til det sidste. Først i slutningen af februar behandler Konkurrencerådet Elsams køb af NESA, et køb der vil udløse en milliardgevinst til velhaverforstaden.

Dermed er der spænding om salget til det sidste. Aftalen om Gentofte Kommune og Københavns Amt salg af deres aktier i NESA til Elsam faldt på plads 5. oktober sidste år. Handlen med en samlet værdi på 10,5 mia. kr. var blandt andet betinget af Konkurrencemyndighedernes godkendelse. Af aftalen fremgår det, at man forventer, at detaljerne vil være på plads inden udgangen af februar, men det bliver altså først på Konkurrencerådets møde 25. februar, blot tre dage før denne tidsfrist, at sagen bliver behandlet.

Konkurrencestyrelsen og Elsam er langt fra færdige med gennemgangen af sagen.

»Vi forsøger at nå frem til et sammenfald i markedsforståelsen,« siger Elsams adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen.

Med udtalelsen henviser han til, at Elsam mener, at opkøbet skal ses i en større nordeuropæisk sammenhæng. Dermed vil det være urimeligt, hvis konkurrencemyndigheder kræver frasalg af bestemte aktiviteter, alene fordi Elsam med købet får en dominerende stilling i Danmark.

Tager det roligt
Elsams køb af NESA er også betinget af Energistyrelsens godkendelse. Ifølge elforsyningsloven kan kraftværksselskaber som Elsam ikke eje netselskaber. Denne bestemmelse mener Elsam imidlertid at have omgået ved at etablere en ny struktur med et holdingselskab i toppen af koncernen. Det er tvivlsomt om Energistyrelsen er af samme opfattelse, men her vil Peter Høstgaard-Jensen ikke afvise muligheden for, at Elsam trods manglende godkendelse gennemfører købet og så går rettens vej, hvis Energistyrelsen ikke vil acceptere Elsams fortolkning af lovteksten.

At Konkurrencerådet først får sagen på dagsordenen, tre dage før tidsfristen i salgsaftalen udløber har ikke fået Peter Høstgaard-Jensen til at sondere mulighederne for en forlængelse af tidsfristen.

»Jeg er et rimeligt roligt gemyt,« siger Elsam-direktøren.

I Konkurrencestyrelsen vil man ikke kommentere sagen.