Nervøsitet efter store tab

Markedskommentar. Da den amerikanske centralbank nedsatte den interne bankrente, gav det et skud tillid til aktiemarkederne.

Den amerikanske centralbanks nedsættelse af den interne bankrente gav bedre tillid til aktiemarkederne, men på blot lidt længere sigt ændrer det ikke ved nervøsiteten omkring de milliardstore tab, som måske følger af de nødlidende amerikanske subprime lån.

Lad os i den forbindelse se på dette nye ord "subprime", som har sneget sig ind i den danske debat de seneste uger.

Det handler kort sagt om lån til dårlige betalere. Som illustrativt eksempel kunne man i Danmark forestille sig, at en bank specialiserede sig i at give lån til folk, som stod i Ribers Kredit Information.

Det kan umiddelbart lyde som økonomisk selvmord at yde lån til folk, som ikke har været i stand til at betale deres tidligere lån tilbage.

Et meget alvorligt problemMen eftersom lånene ydes mod sikkerhed i eksempelvis fast ejendom, og en vis procentdel af disse dårlige betalere trods alt er i stand til at betale deres gæld tilbage, så vil banken ved at kræve en tilstrækkeligt høj rente kunne tillade sig at tabe penge på en hel del af lånene til denne gruppe og alligevel komme ud med gevinst.

Men det alvorlige problem opstår, når den sikkerhed, som er stillet for lånene, pludselig viser sig ikke at være tilstrækkelig.

Det vil være tilfældet, hvis de huse, som står som sikkerhed for lånene, ikke kan sælges til det beløb, de står som sikkerhed for.

Så står banken pludselig som ejer af en række huse, som enten ikke kan sælges eller kun sælges med et stort tab. Det kan banken bære, så længe det kun drejer sig om få tilfælde, men hvis det bliver et generelt problem for bankens låntagere, så bliver det også et problem for banken. Et meget alvorligt problem.

Eftersom den nævnte bank har forsøgt at sikre sig gennem at sælge sine låneaftaler til andre banker, vil der i praksis blive tale om en række dominobrikker, hvor den ene tager den næste med sig i faldet.

Det er forklaringen på, at foreløbig én europæisk bank er bukket under for tab på de amerikanske subprimelån.

Risikoen for, at de dårlige betalere i USA vil rive banker over hele verden med sig ned, lurer stadig, og bankaktier er derfor ikke det rigtige køb netop nu.