Nedjusteringer i det nordjyske

Ikke overraskende smitter den internationale finanskrise nu af på de nordjyske virksomheders forventninger til fremtiden, viser konjunkturbarometer.

Efter en lang periode med fremgang i konjunkturerne, forventer de private, nordjyske virksomheder som helhed en afdæmpet udvikling for 2009, og de kan se tilbage på et meget mærkeligt år, hvor det næsten fra den ene dag til den anden var, som om telefonen, faxen og mailen holdt op med at virke.

Frem til det tidlige efterår gik det nemlig ganske forrygende i de fleste brancher, men så gik det stærkt den anden vej. Den sammensatte konjunkturindikator er gået fra et plus på 18 i 2008 til forventet minus på 19 viser den seneste udgave af »Nordjysk Konjunkturbarometer«.

Især de store

Det er især de store virksomheder som nedjusterer forventningerne til 2009.

Branchemæssigt er der også en del spredning. Den sammensatte konjunkturindikator for Anden industri er negativ for 2008, mens forventningerne for 2009 peger på fremgang for Nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Beskæftigelsen endnu ikke ramt, men forventes at gå ned i 2009. Der er nogen forskel på de enkelte brancher. Jern og metal, Anden industri og Bygge- og anlægsvirksomhed forventer et klart fald i beskæftigelsen. De øvrige brancher forventer uændret udvikling i beskæftigelsen. Selv inden for finans- og forretningsservice svarer fire ud af fem virksomheder nej til, at beskæftigelsen er påvirket. Det kan, anfører konjunkturbarometret, skyldes en ”ophobet” mangel på arbejdskraft.

Udover de sædvanlige spørgsmål om konjunkturudviklingen, er de 642 interviewede virksomheder også blevet spurgt om deres nuværende antal ansatte, og hvor mange der forventes at være ét år frem.

I løbet af det kommende år forventes beskæftigelsen samlet set at falde med 7,6 procent, svarende til 1107 personer i de adspurgte virksomheder. Især Bygge- og anlægsvirksomhed ser ud til at holde for med forventet fald i beskæftigelsen på 406 personer. Forudsigelserne for beskæftigelsen i målingen for et år siden holdt stik inden for en afvigelse på 0,3 procent.

Arbejdskraft nokHvor mangel på arbejdskraft sidste år blev opfattet som en kilde til produktionsbegrænsninger, er det kun tre procent af de adspurgte virksomheder i år, der frygter arbejdskraftmangel.

I stedet forventer virksomhederne, at især faldende efterspørgsel og manglende finansieringsmuligheder i 2009 bliver vigtige produktionsbegrænsninger. Cirka halvdelen af virksomhederne har mærket konsekvenser af den finansielle uro. Denne gruppe angiver især fire konsekvenser. Det er faldende efterspørgsel, stigende renteomkostninger, færre eller udskydelse af investeringer og reduktion af beskæftigelsen. For 2009 mener 55 procent af virksomhederne, at de vil påvirkes økonomisk af finanskrisen, mens 42 procent vil føle konsekvenser for beskæftigelsen.

Nordjysk Konjunkturbarometer blev i 1998 etableret af Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland, Nordjyllands Udviklingsfond,Region Aalborg Samarbejdet,Spar Nord Fonden og Spar Nord Bank i samarbejde med Aalborg Universitet. Det er nu finansieret af Center for RegionalUdvikling og Aalborg Universitet.