NCC strømliner indkøb

Danmarks næststørste entreprenør-virksomhed, NCC, er midt i en strømlining af indkøbsfunktionen.

Den danske del af koncernen omsætter for 4,5-5,0 mia. kr. årligt. - heraf er 60 pct. indkøb af materialer og opgaver

fra underleverandører.Der er således tale om et volumen på omkring tre mia. kr. årligt - alene i den

danske afdeling. Hidtil har indkøbene foregået decentralt, hvor projektledelsen har købt byggematerialer, hvor

de selv finder det hensigtsmæssigt. I fremtiden vil NCC udnytte sin størrelse, og optræde over for leverandører

og producenter som én kunde.Det skal foregå i en partnering-ånd, hvor fremtidens samarbejdspartnere vælges

ud fra en lang række kriterier som f.eks. virksomhedskultur, referencer og certificeringer. Billigste tilbud vil ikke alene

blive udslagsgivende.

Dårlige indkøbere

NCC''s ledelse er stærkt involveret i projektet, der har løbet

i et år. 60 medarbejdere er fast tilknyttet, og konsulentfirmaet A.T. Kearney har medvirket til at identificere problemområderne.

I en rapport når konsulentfirmaet frem til, at bygge- og anlægsbranchen generelt er dårlig til at købe ind

i sammenligning med andre brancher. Årsagen er især de decentrale indkøb, fokus på lokale leverandørmarkeder,

få standardiseringer og manglende forandringsparathed i branchen.NCC vil fremover have en kompetencechef tilknyttet alle

projekter. Han skal sikre en effektiv udnyttelse af stordriftsfordelene - lige fra planlægning til indkøb og disponering.NCC

har i først omgang udset sig seks produktgrupper, hvor det nye indkøbssystem netop nu er i færd med at blive implementeret.

Det drejer sig om tømmerhandlere og entrepriser, betonelementer, el-entrepriser og materialer, stålkonstruktionsentrepriser,

vinduer og døre samt gulvmaterialer. Det er hensigten, at området skal udvides til omkring 20 varegrupper. Mange områder

er så små og fragmenterede at det ikke er realistisk at nå højere op, vurderer NCC.I de første

seks produktgrupper købes der årligt for ca. 500 mio. kr. Det er NCC''s mål, at reducere denne udgift med ti pct.

som et første skridt. Det vil sige at en besparelse på 50 mio. kr. årligt er lige om hjørnet, hvis systemet

viser sig effektivt.- Hverken leverandører eller grossister synes at dette er særligt sjovt, siger sektionsschef

Arne Becker fra NCC.Reaktionerne fra de nævnte aktører er imidlertid ikke den helt store afstandtagen.- Hvis

vore kunder har en idé om at gøre tingene mere effektivt, så er vi åbne over for forandringer, siger Danske

Trælasts adminstrerende direktør Steen Weirsøe.