NCC nedlægger aktiviteter

Den store svenske entreprenørvirksomhed NCC vil nedlægge koncernens anlægsvirksomheder i Jylland og på Fyn.

Desuden planlægger den at sammen - eller nedlægge nogle af de danske regioner.


Det er en konsekvens af det store

rekonstruktionsprogram, som NCC præsenterede i sin årsrapport i går.


Netop igangsættelsen af rekonstruktionsprogrammet

samt store nedskrivninger førte til en markant tilbagegang hos NCC i 2001. Koncernen kan således notere et underskud

efter finansielle poster på 2130 mio. svenske kr. (1779 mio. kr.) i 2001 mod et overskud på 591 mio. skr. i 2000.


Har

allerede fyret

I det danske selskab NCC Danmark har der forud for årsrapporten været en række afskedigelser. I oktober

blev 40 funktionærer fyret i Jylland, og for mindre end en måned siden røg 120 andre funktionærer ud i kulden.

De tilsammen 160 afskedigende funktionærer svarer til hver tiende.


Koncerndirektør i NCC Construction Danmark, Torben

Biilmann forklarer, at disse fyringer er en konsekvens af rekonstruktionen, og at de danske funktionærer ikke vil blive yderligere

berørt af udmeldingerne i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten.


- Vi trækker os ud af

anlægsmarkedet i Jylland og på Fyn, fordi der ikke er tale om et lukrativt marked for os. Der er fortsat nogle mindre

opgaver vest for Storebælt, og dem vil vi naturligvis overholde i henhold til kontrakterne, siger Torben Biilmann.


Han

pointerer at NCC fortsat har en række gode forretninger kørende i form af byggeri over hele landet og anlægsaktiviteter

øst for Storebælt, og han forventer at NCC Danmark kommer ud af 2002 med et plus på bundlinien.


Venter plus

i år

På koncernniveau betyder rekonstruktionen, at NCC vil nedlægge omkring hver tiende stilling i selskabet svarende

til 2500 færre stillinger.


- Det omfattende program, som er sat i gang i NCC, indebærer dramatiske ændringer.

Ulønsomme produktområder afvikles, og virksomhed med svag lønsomhed omstruktureres, skriver administrerende direktør

for NCC, Alf Göransson, i en pressemeddelelse.


Han tilføjer, at størstedelen af opsigelserne allerede er sat

i værk, samt at NCC venter at have gennemført rekonstruktionen inden udgangen af året.


Når først

NCC har slanket virksomheden, venter ledelsen at stå tilbage med et "mindre, smallere og mere selektivt selskab, der har

Norden som hjemmemarked". NCC finder derfor basis for på sigt at opjustere den finansielle målsætning til et

afkast af egenkapitalen på 15 pct. mod et tidligere mål om et afkast på 12 pct.


NCC har desuden sat sig for

at have et positivt cashflow samt en soliditet omkring 30 pct.


Størstedelen af omkostningerne til rekonstruktionsprogrammet

er bogført i 2001, og for 2002 venter NCC at nå et overskud efter finansnetto på mindst en mia. svenske kr.