Navision overtager 35 pct. af Celenia

Det er aftalt, at Navision har en option på at købe den resterende del af aktierne, og at Celenias hidtidige eneejer

har option på at sælge aktierne til Navision. Ifølge Søren Møller Christensen, kommunikationsdirektør

hos Navision, kan begge parter inden for nogle givne tidsperioder gøre brug af optionen, men han ønsker ikke at oplyse

den nærmere tidshorisont. Det er dog inden for en kortere årrække, siger han.


Ålborg-virksomheden Celenia

Software, der har 13 ansatte, har bl.a. udviklet en stor del af den CRM-funktionalitet, der nu er integreret i virksomhedsløsningerne

Navision Attain og Navision Financials. Herudover har selskabet udviklet produktet Payment Management til Navision Attain og Navision

Financials.


Søren Møller Christensen peger på, at Navision dermed bevæger sig ind på et nyt område

efter at have koncentreret sig om at opnå kontrol med distributionssiden efter fusionen mellem Damgaard og Navision. I stedet satser

selskabet fremover på at købe sig til viden og udvikling.En stor del af Attain- og Financials-salget sker i dag med indbygget CRM-funktioner.

Det drejer sig om ca. hvert femte system. Celenia Software havde i regnskabsåret 2000/01 en omsætning på 8 mio.

kr. og et nettoresultat på 617.000 kr.


Parterne har aftalt ikke at oplyse prisen på aktieposten.


Navision gør

opmærksom på, at købet ikke ændrer på forventningerne. RB-Børsen