Nationalbanken tvivler på bankernes sælgere

Bankrådgivere og bankkunder har ikke altid sammenfaldende interesser, påpeger Nationalbanken, men bankerne afviser, at kunder udsættes for overslag i filialnettet.

Stigende brug af bonusordninger til medarbejdere i bankerne, får nu nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen til at tvivle på, at bankernes sælgere altid har samme interesse, som bankernes kunder.

»Der kan udmærket være sammenfaldende interesser mellem pengeinstituttet og den private kunde. Men det er svært at tro, at der altid er det,« sagde Bodil Nyboe Andersen på Finansrådets årsmøde i den gamle børsbygning på Slotsholmen i går.

De tunge beslutninger
Mens det at hæve penge og sætte penge ind i banken efterhånden sker ved hjælp ×af automater og computere, er køb af ejerbolig og planlægning og opsparing til pension fortsat områder, som mange almindelige danskere, gerne vil have hjælp til.

Nationalbankdirektøren peger på, at der hele tiden kommer nye produkter på markedet, og produkterne bliver mere og mere sofistikerede.

»Dette er overordnet set et stort gode for såvel virksomheds- som privatkunder. For betydelige grupper af især privatkunder kan det imidlertid være meget svært helt at kortlægge behovet og endnu sværere at forstå produkterne og deres risici og vælge de rigtige. Det gælder ikke mindst i forhold til de helt store økonomiske beslutninger i livet, især finansiering af ejerbolig og valg af pensionsordning,« sagde Bodil Nyboe Andersen.

Selv om de danske banker med de børsnoterede banker i spidsen har travlt med at fastslå, at de er erhvervsvirksomheder, der skal tjene penge, afviser Finansrådets formand, at der sker oversalg i de danske bankfilialer.

Kun få får salgsbonus
»Man får ikke langvarig vækst, hvis man ikke opfører sig ordentlig overfor kunderne, så der er tale om behovsrelateret salg. Det er ikke min opfattelse, at det er et problem,« siger ordførende direktør Peter Straarup fra Danske Bank der også er formand for Finansrådet.

Peter Straarup er af den opfattelse, at det er meget få banker, der premierer enkelte medarbejde for ekstra salg.

»Det der med enkeltsalg, hvor man sidder med en kunde og må sørge for at få solgt noget, er vi ikke opmærksomme på, at nogle institutter har som motivationsbonussystem. Hvis man sælger noget til kunderne, som de ikke har brug for, bliver man straffet på to måder. 1: Kunderne bliver utilfredse. 2: Kunderne rejser et andet sted hen,« konstaterer Peter Straarup.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har flere gaver med til bankerne, da han afleverede sin tale i de historiske bygninger. Der er således udsigt til en forenkling af beskatningen af aktieravancer, og han lagde også op til, at bankernes digitale signatur, kaldet net-ID, sidestilles med den officielle Digital Signatur, som TDC står bag.

Bendt Bendtsen beroligede de mange bankdirektører med, at regeringen skam gerne vil skabe gode rammer for vækst i Danmark, og han håber, at bankerne vil udfylde rammerne.

Til det svarede Peter Straarup:

»Vi skal nok forsøge at gøre det, vi er bedst til. Hvis vi ellers får lov.