Næppe større ølkonkurrence

Det danske ølmarked er i forvejen meget konkurrencepræget, konstaterer direktøren, men omvendt er danskerne relativt

loyale over for egne ølmærker.


20-25 pct. af det danske ølforbrug hentes syd for grænsen, oplyser han,

og af det er omkring 95 pct. danske ølmærker. Således ser det ikke ud til, at de danske bryggerier behøver

frygte konkurrence fra udenlandske mærker.


Direktøren konstaterer også, at bryggerier som f.eks. Bryggerigruppen

og Carlsberg har over 80 pct af deres omsætning udenfor Danmark i konkurrence med udenlandske bryggerier og der klarer sig godt.


Forbuddet

mod salg af dåser i Danmark ophæves reelt til sommer, oplyste miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) på et pressemøde

mandag. Formelt ophæves forbuddet 23. januar, men reelt bliver det først til sommer - forhåbentlig 1. juni, som

administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, udtrykte det på mødet. RB-Børsen

Management

buy out

Ledelsen i Bredbandsbolaget Danmark A/S har overtaget 100 pct. af aktiekapitalen i selskabet, som desuden er blevet tilført

22,5 mio. kr. i ny aktiekapital. Ledelsen er adm. direktør Kim Ths. Sonne, Else Dürr, Andreas F. Nørfelt og Torben

W. Rosenørn, Det svenske moderselskab B2 Bredband AB har siden en større emission i september gennemgået en restrukturering

og re-fokusering og har i den forbindelse blandt andet besluttet, at trække sig ud af det danske datterselskab. Den danske ledelse

ønskede at overtage virksomheden, aftalen er nu faldet på plads, og virksomheden har skiftet navn til Dansk Bredbånd

A/S.


Ifølge Adm. direktør Kim Ths. Sonne har Bredbandsbolaget Danmark A/S har siden starten i sommeren 2000 haft

en sund og positiv udvikling og står med et meget stort vækstpotentiale for de kommende år. Dansk Bredbånd

A/S leverer bredbåndsforbindelser til private husstande. Målet er at skabe Danmarks første dobbeltrettede ægte

bredbåndsinfrastruktur med adgang til internet, telefoni, tv, video og en lang række yderligere tjenester. Virksomheden

har i dag ca. 5.000 private boliger tilsluttet nettet.keKapital til Pine Tree

Pine Tree Systems A/S i Vejle har indgået

aftale med danske kapitalinteresser om en tocifret million investering i firmaet. Investorerne er TDC Innovation og Incuba A/S, der

hver bidrager med halvdelen af den tilførte kapital. Incuba A/S er ejet af Schouw & Co., Dansk Kapitalanlæg og Århus

Universitets Forskningsfond. Engagementet fra disse to firmaer giver Pine Tree en robust strategisk og finansiel platform for kraftig

vækst. Pine Tree har dattervirksomheder i USA, Storbritannien og Holland. Investeringen falder sammen med betydelige ordrer

i ind- og udland, blandt andet til avisen Arizona Republic i USA, en publikation i den store amerikanske mediekoncern Ganette. Pine

Tree''s traditionelle marked er software til håndtering og produktion af enhver form for grafisk materiale. ke

Opgiver

nyt rigsarkiv

Nye teknologiske muligheder for arkiver samt et for dyrt byggeprojekt har fået regeringen til at opgive det planlagte

byggeri af et nyt rigsarkiv i Ørestad. Planen om et nyt rigsarkiv blev besluttet under den tidligere regering som et stort

anlagt projekt og en meget kompliceret konstruktion, der skulle være hjemsted for Rigsarkivet samt Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster

og Bornholm. Byggeriet er siden blevet markant fordyret. I første omgang i 1999, hvor byggerammen blev forhøjet med

150 mio. kr., selv om projektet blev beskåret. Og efter den nyligt afholdte licitation står det klart, at byggeriet -

trods yderligere besparelser - vil blive ca. 90 mio. kr. dyrere end forudsat i det seneste budget. Med skatter og interne statslige

renter samt køb af den dyre grund i Ørestad til 225 mio. kr. vil totalprisen i dag være 1,7 mia. kr. På

denne baggrund vurderer regeringen, at projektet er for dyrt. -rasDømt for at diktere priserAdidas Danmark A/S,

der tidligere hed Sportgoods A/S, har fået en bøde på 500.000 kr. for overtrædelse af konkurrenceloven. Bagmandspolitiet (Statsadvokaten

for Særlig Økonomisk Kriminalitet) har på baggrund af oplysninger fra Konkurrencestyrelsen fastslået, at

Adidas Danmark, der er importør og eneforhandler af Adidas-produkter, har forhindret priskonkurrence på Adidas-produkter.

Undersøgelser foretaget af Konkurrencestyrelsen i 1999 viste, at virksomheden dikterede detailforretningernes priser og nægtede

at sælge til de forretninger, der ikke ville følge de bindende videresalgspriser. Adidas Danmark har accepteret bøden.

smus