Når højeste dagpenge er for lidt

Højeste dagpengesats er i øjeblikket ca. 163.000 kr. om året. Mange - såvel selvstændige som lønmodtagere

- mener dette beløb er latterligt lille i forhold til det, de tjener når de i fuld vigør, og som de har indrettet

deres private liv efter. I tilfælde af arbejdsløshed er gabet til deres nuværende situation simpelthen så

stort, at mange føler, at det truer deres hverdag og livskvalitet. Denne trussel vil vi i DANA gerne være med til at

eliminere eller i hvert fald reducere. I den seneste tid har vi da også fået mange spørgsmål om, hvordan

man kan få udbetalt mere end de 163.000 kr. om året, hvis man skulle blive ledig. Måske op til det dobbelte eller

mere, lyder ønskerne!



DANA må som statsanerkendt a-kasse ikke selv drive en sådan ekstra dagpengeforsikring,

men vi kan alligevel snart tilbyde vore medlemmer denne ekstra dækning i samarbejde med et forsikringsselskab.



DANA er

den eneste a-kasse, der udelukkende optager selvstændige og derfor fokuserer på de selvstændiges vilkår. Ved

at samordne vores viden om dagpenge til selvstændige med forsikringsselskabets erfaring i private forsikringer, får vi

- trods reglernes snerrende greb og uden hokuspokus - mulighed for at tilbyde DANAs medlemmer denne ekstra sikring. Vi kan allerede

nu løfte lidt af sløret for, hvordan vi mener standardvilkårene bliver for denne nye tillægsforsikring:



l

De alm. betingelser for ret til dagpenge skal være opfyldt.



l Årsindkomst (overskud før renter) mindst 240.000

i gennemsnit.



l 1 års "medlemskab" af tillægsforsikringen.



l Udbetaling på højst 80 pct.

af hidtidig indtjening (inkl. de alm. dagpenge).



l Udbetaling påbegyndes 2 måneder efter ledighed.



l Udbetaling

typisk kun for hele kalendermåneder (uden arbejde)



l Højst udbetaling i 1 år.



l Den månedlige præmie

er endnu ikke endelig beregnet.



Først når vi udbyder denne tillægsforsikring, vil den konkrete interesse blive

registreret. Men vi mener i DANA, at det er et tilbud, som vi skal have på hylderne for at leve op til vores mål om at

have medlemmernes behov i fokus.



Vil du vide mere, så kontakt os på dana@dana-akasse.dk