Myndighederne til angreb på advokaters monopoler

EUs konkurrencekommissær kalder advokater for »kartelbrødre«. Advokaterne har tilkæmpet sig faktisk monopol, mener danske myndigheder.

Advokatstandens selverhvervede monopoler får nu myndighederne til at granske den manglende konkurrence for landets advokater.

Konkurrencestyrelsen undersøger i øjeblikket konkurrenceforholdene inden for de liberale erhverv, hvor advokater har monopol på at være autoriseret bobestyrer i forbindelse med behandling af dødsboer. Ligeledes gransker myndighederne advokaternes de facto monopol omkring konkursboer, selv om det ikke er et krav i lovgivningen, at arbejdet som kurator foretages af advokater.

»Vi har identificeret en række problemer omkring ydelserne fra advokatbranchen som en del af de liberale erhverv. Vi skal finde frem til, hvordan man kan fjerne eller lette de problemer, så der i højere grad kan komme en aktiv konkurrence om ydelserne,« siger chefkonsulent i Konkurrencestyrelsen, Carsten Kvetny.

På samme vis kigger styrelsen på konkurrencesituationen omkring rådgivningsarbejdet ved handel med fast ejendom.

Målet er at give flere aktører adgang til det rådgivende arbejde omkring bobehandling, konkursboer og fast ejendom for at øge konkurrencen og adgangen til informationer til gavn for private forbrugere og brugere i erhvervslivet.

»Problemet kan være særligt stort på dette område, fordi der er en række forhold omkring ydelserne fra de liberale erhverv, som er anderledes, end når man køber en skjorte. Aftageren af ydelserne kan vanskeligt vurdere ydelsen og dens kvalitet,« siger Carsten Kvetny.

Også på EU-plan har kommissær Mario Monti igangsat en undersøgelse af konkurrencesituationen for advokatbranchen. Konkurrencekommissæren har på den tyske advokatstands årsmøde omtalt advokater som »kartelbrødre.«

Det er en helt forkert tilgang til situationen, mener Advokatrådets formand Sys Rovsing Koch, der påpeger, at advokaternes monopolagtige stilling er meget stærkere uden for Danmark.

I den danske konkurslov står således intet om, at alene advokater kan fungere som kurator, men sådan bliver det oftest, da opgaven altid vil handle om jura.

»De facto er det sådan, men det skyldes, at arbejdet med et konkursbo efter en virksomhed går ud på at se på usædvanlige betalinger, overholdelse af kontrakter og på, om der eventuelt er lavet mærkelige aftaler. Kort sagt at se på, om der er nogen, der får for meget eller for lidt. Det er ikke sådan, at revisorerne slet ikke er på banen, men revisorerne har ingen juridisk uddannelse, og arbejdet med et konkursbo handler om at få afsluttet boet efter juridiske retningslinier. På samme måde har læger jo et reelt monopol på at operere,« siger Sys Rovsing Koch.

Netop arbejdet med konkursboer er blandt de største poster i branchens årlige indtægt på mellem otte og ni mia. kr.

Med hensyn til behandlingen af dødsboer kan enhver i princippet gennem et testamente udpeges til at behandle et dødsbo. Monopolstillingen kommer ind i billedet på den måde, at kun advokater kan udpeges til autoriserede bobestyrer af domstolene.

Advokatrådet protesterede i sin tid mod modellen med bestemte, udvalgte advokater som bobestyrer, understreger Sys Rovsing Koch.

Omvendt mener landets revisorer, at økonomien spiller så dominerende en rolle ved mange konkursboer, at advokaternes faktiske monopol på området skal fjernes.

»Det rigtige må være, at det er den bedst egnede rådgiver, som sidder for bordenden. I mange konkurssager er det økonomien, der er den tunge post. Her er der brug for en revisor som kurator, og så kan en advokat komme med den juridiske rådgivning til konkursboet,« siger direktør i Foreningen Registrerede Revisorer, Ane Arnth Jensen.sdo@berlingske.dk

joj@berlingske.dkwww.berlingske.dk