Myndigheder udelukker kritiske virksomheder

Hvis man vil bevare muligheden for at få ordrer fra det offentlige, gør man klogt i at holde tæt, når kommunen eller

amtet begår overtrædelser af EU''s udbudsdirektiver.


Virksomheder risikerer nemlig at blive lagt på is af de

offentlige indkøbere, når de klager eller på anden måde gør opmærksom på, at myndigheden

har begået grove fejl i udbudsprocedurerne.


I går kunne ErhvervsBladet beskrive, hvordan en el-installationsvirksomhed i

Holbæk efter at have vundet en klagesag i Klagenævnet for udbud fik en udbudsprocedure til at gå om, fordi Vestsjællands

Amt havde begået en række grove overtrædelser af EU''s udbudsdirektiver.


I første runde var virksomheden

blandt de fem udvalgte i kampen om el-entreprisen i en nybygning på Holbæk Centralsygehus til en værdi af omkring

18 mio. kr. Men i den nye udbudsrunde har amtet sorteret virksomheden fra. Dermed blev Holbæk-firmaet afskåret fra at

få den største ordre i virksomhedens historie.

I unåde

Eksemplet fra Holbæk er desværre ikke enestående.

Flere virksomheder, som ErhvervsBladet har talt med, fortæller samstemmende, at de er kommet i unåde hos en offentlig

indkøber efter, de har klaget over fejlbehæftede udbudsmaterialer. Ingen af dem har dog ønsket at stå frem

af frygt for, at forholdet til de offentlige myndigheder belastes yderligere.


Direktøren for et mindre sjællandsk

renovationsselskab oplevede at blive truet med udelukkelse fra nye opgaver, da han gik til Klagenævnet p.g.a. fejl i et renovationsudbud

i en nordsjællandsk kommune.


Viceborgmesteren i kommunen, der også er formand for teknisk udvalg, erkendte over

for Klagenævnet, at han havde advaret renovationsselskabet om at klage, med begrundelsen: Der er jo også en dag i morgen.

SortlisterNæstformand

for Foreningen af Offentlige Indkøbere, Jens Vejgaard, der desuden er indkøbschef for Hvidovre Kommune, afviser ikke,

at de offentlige indkøbere i nogle tilfælde udelukker virksomheder fra at få en ordre, hvis de klager over overtrædelser

i udbudsbetingelserne.


- Jeg tror ikke, at der findes indkøbere, der bruger sorte lister, men jeg vil ikke afvise, at

der kan opstå uoverensstemmelser mellem parterne, som betyder, at en virksomhed i et enkeltstående tilfælde bliver

udelukket, siger Jens Vejgaard.


En selvstændig erhvervsdrivende, der har en smedevirksomhed i Jylland, fortæller

til ErhvervsBladet, at han er holdt op med at gøre kommunen opmærksom på de fejl, han til stadighed opdager i udbudsbetingelserne, fordi

han gentagne gange er blevet sat på et sidespor efterfølgende.


- Jeg har 15 års erfaring med at give tilbud

på offentlige udbudsopgaver, og nu har jeg efterhånden lært, at kommunen ikke giver mig opgaven, hvis jeg peger

på de fejl der er i udbudsmaterialet, siger den jyske smedemester.