Mulighed for dansk rentefald

Den danske krone er de seneste dage styrket overfor euroen, som ligger på sit laveste niveau siden 1999.

Den danske krone er de seneste dage blevet markant styrket over for euroen, og det åbner mulighed for et selvstændigt dansk rentefald. En euro koster 7,43 kr., hvilket er det laveste niveau, siden euroen blev introduceret i 1999.

- Der er plads til, at Nationalbanken indsnævrer forskellen til eurorenten med 0,05 procentpoint. Men det er vanskeligt at sige, om Nationalbanken vil gå enegang eller vente på, at den Europæiske Central Bank sænker eurorenten, siger seniorøkonom i Danske Bank Sanne Fredenslund til Ritzau.

Den ledende eurorente er på 3,25 pct., mens den danske på 3,60 pct. altså er 0,35 procentpoint højere. Da kronen er bundet til euroen, følger Nationalbanken slavisk rentepolitikken i den Europæiske Centrbank (ECB).

Euro-banken kan sænke renten på sit næste møde den 7. februar. Senioranalytiker i Nordea Jes Asmussen hælder til, at Nationalbanken vil vente på ECB.

Udviklingen afspejler, at Nationalbanken har skiftet taktik i pengepolitikken.

- I stedet for hele tiden at finjustere kronens kurs over for euroen ved at købe og sælge valuta, lader banken i højere grad markedet selv klare det, siger seniorøkonom i Danske Bank Sanne Fredenslund.

Det er helt i tråd med de udtalelser, som nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen kom med på Finansrådets årsmøde i december.

Her signalerede nationalbankdirektøren, at markedet ville få øget frihed til at handle kronen.

- Nationalbanken har skabt så stor troværdighed i markedet omkring pengepolitikken, at den har skiftet taktik.

Før handlede markedet under kontrol, nu er det under ansvar. Dermed sparer Nationalbanken på krudtet. Men i det øjeblik markedet lader kronen blive styrket yderligere, vil Nationalbanken også reagere, siger Sanne Fredenslund.

På sigt vil kronen dog ikke bevare den stærke position. Danske institutionelle investorer vil igen få appetit på køb af udenlandske aktier, og det vil føre penge ud af landet og svække kronen. Danske Bank skønner, at en euro på tre måneders sigt vil koste 7,44 kr., stigende til 7,45 i løbet af året.

Ritzau