Muhammed-krisen har sat skub i danske virksomheder

Langt flere danske virksomheder har sat globaliseringen på dagsordenen end for blot to år siden, viser ny undersøgelse. Direktører og mellemledere er dog uenige om, hvor meget handling, der ligger bag.

Muhammed-krisen og en mere synlig brug af østeuropæisk arbejdskraft har tilsyneladende påvirket danske virksomhedslederes indstilling til globalisering, mener Center for Ledelse.

Kun hver tiende danske virksomhed har således endnu ikke forholdt sig til globaliseringens konsekvenser for netop deres forretning, og andelen er fortsat faldende, viser en undersøgelse af danske virksomheders holdning til og arbejde med globaliseringen, som Center for Ledelse har gennemført i december 2006.

Til sammenligning havde knap hver femte virksomhed ikke forholdt sig til globaliseringen i 2005, og i 2004 var det hver fjerde virksomhed, som ikke havde tænkt over globaliserings-spørgsmålet.

Det er en positiv tendens, mener videncenterchef Jens Holmgren fra Center for Ledelse.

"Principielt mener jeg, at ingen virksomhed kan undlade at forholde sig til emnet, og at alle virksomheder som minimum bør behandle emnet på direktionsniveau. Så langt er vi ikke kommet endnu, men undersøgelsen bekræfter en positiv trend," siger Jens Holmgren til Center for Ledelses nyhedsbrev.

Dog er der stor forskel på mellemledernes og de administrerende direktørers opfattelser af, hvorvidt virksomhederr handlet i forhold til globaliseringen. Direktørerne mener i langt mindre grad end mellemlederne, at globaliseringen er kommet på dagsordenen i virksomhederne.

51% af funktionscheferne siger, at deres virksomhed allerede agerer globalt, mens kun 20% af de administrerende direktører er af samme opfattelse.

"Vi har ikke ud fra tallene mulighed for at forklare denne korrelation. Noget tyder dog på, at mange virksomheder er knapt så langt i udmøntning af deres globaliseringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere tror. Det seneste års fokus på østeuropæiske bygningsarbejdere, avisbude med videre samt ikke mindst Muhammed-krisen har imidlertid øget alle danskeres bevidsthed om, at globaliseringen har konsekvenser og øget forventningen om, at også deres virksomhed planlægger i forhold til disse," siger Jems Holmgren til nyhedsbrevet.