Moody's roser Kinas reformplaner

Det kinesiske kommunistpartis overordnede køreplan for de kommende års reformprogrammer falder i god jord hos Moody's Investors Services.

Foto: TED ALJIBE.
Læs mere
Fold sammen

Ratinginstituttet hæfter sig ved, at referatet af det tredje plenarmøde i kommunistpartiets centralkomité indeholder planer om en lang række reformer og er kreditpositivt for både Moody's vurdering af Kinas statsgæld, men også for lokalstyrer, statsejede virksomheder, ejendomsudviklere og forsyningssektoren.

Det fremgår af et notat.

I Moody's øjne anerkender de kinesiske ledere med programmet, at økonomisk vækst ikke alene kan adressere Kinas sociale udfordringer. Det viser sig ved, at reformprogrammet refererer specifikt til en styrkelse af landmændenes ejendomsret, samt et eftersyn af det såkaldte Hukou-system, der holder landbefolkningen ude af de store byer. Dertil kommer en række økonomiske hensigtserklæringer.

- Det primære indslag i de to meddelelser er, at øge markedskræfternes rækkevidde, lempe restriktionerne på udenlandske investeringer, dæmpe den statslige styring af økonomien og styrke ejendomsretten, skriver Moody's, som ser tiltagene i forlængelse af andre reformtiltag i februar 2013 samt i 2012, hvor de små og mellemstore virksomheder blev styrket.

- Målsætningerne anerkender statens reducerede evne til at drive væksten frem efter den globale finansielle krise i 2008. Imidlertid vil en relativt hurtig bæredygtig vækst tillade staten med større lethed at absorbere gæld aflejret i de lokale regeringer og at møde det voksende behov for at forbedre folkets levevilkår, vurderer Moody's.

Ratinginstituttet venter en række tiltag, herunder en skattereform som indfører skatter på ejendom og ressourcer, som vil gavne de lokale styrers økonomiske og finansielle styring.

Kommunistpartiet bakker desuden op om de strategisk vigtige statslige virksomheder, idet Kina ventes at fortsætte med at investere heftigt i områder af vital betydning for den økonomiske udvikling, vurderer Moody's. Det kan gavne statsejede selskaber som China National Petroleum Corp, China Petrochemical Corp., China National Offshore Oil Corp, China Three Gorges Corp., China State Grid Corp. og China General Nuclear Power Corp., skriver Moody's.

I forsyningssektoren venter Moody's reformer, der betyder, at priserne i højere grad vil følge markedspriserne samt at private foretagender i højere grad vil få spillerum. Også boligudviklerne ventes at kunne drage fordel af reformplanerne og den ventede urbanisering. Regeringen estimeret, at urbaniseringen i Kina vil nå 60 pct. i 2030 mod 50 pct. i dag.