Momstrick med varer har ingen grænser

Ifølge momsloven har det hele tiden været lovligt at lade momsen fra danskeres køb af såkaldte formuegoder havne i Tyskland. Told- og Skat tvivlede alligevel på lovligheden ved et bådkøb, men blev underkendt i Landsskatteretten.

Mens møbler, stereoanlæg, hvidevarer og andre varer i stort omfang sælges af danske butikker til danskere, som blot skal dukke op i Tyskland for at hente varen og score momsgevinsten, skal der lidt tålmodighed til, hvis man vil spare momsen, når man køber både i millionklassen via Tyskland. Men ifølge både momsloven og Landsskatteretten er det helt lovligt at spare over 100.000 kr. på køb af luksusbåde.

Blandt danske sejlere er den finskbyggede 36 fods Swan en klassiker, der sukkes efter. Bådens rene linier, komfort og sejlegenskaber roses til skyerne af både ejere og folk, der gerne vil eje den eksklusive bådtype. Der er faktisk kun én ting i vejen med sejlbådene fra Swan, og det er prisen.

Derfor virker det tillokkende for danske sejlere at spare på momsen, når de skal slippe millioner af kroner for den flydende drøm med sejl på.

Og det gør de så ved at lade båden sende til Tyskland, hvor den ifølge reglerne skal befinde sig i tre måneder, inden den glade ejer kan stikke kursen mod Danmark.

Den tre-måneders karantæneperiode gælder alle både, hvor længden er over 7,5 meter. Både under 7,5 meter - eksempelvis speedbåde - skal blot sendes til Tyskland af danske forhandlere, hvor de samme dag kan hentes af den danske køber.

Efter at karantænen på tre måneder er ovre for de store bådes vedkommende, betales den tålmodige sejlers ventetid med kolde kontanter:Momsen i Tyskland er nemlig blot på 16 procent, mens den danske moms er på 25 procent.

Når danskeren sejler hjem i sin Swan, skal der ikke betales dansk moms ved indførelsen, fordi momsbetalingen i forvejen er foregået i et andet EU-land.

Men på trods af reglernes relative klarhed nåede en nyslået Swan-ejer knapt at fortøje sin tre måneder gamle finske luksusyacht i dansk havn, før Told og Skat gik i kødet på ham.

Båden kostede 1,5 mio. kr. og var købt direkte af værftet i Finland gennem en tysk mellemhandler.

Ved at købe båden via Tyskland kunne køberen opnå momsfordelen, som ved disse beløbsstørrelser er til at få øje på:

Med dansk moms ville båden koste 1.875.000 kr, mens bådejeren slap 135.000 kr. billigere i Tyskland, hvor båden med moms kostede 1.740.000 kr.

En del af karantæneperioden havde køberen brugt på at sejle feriesejlads i båden.

De danske myndigheder forlangte dansk moms på båden med den begrundelse, at båden fra starten havde været bestemt for den danske køber fra den forlod det finske værft, og at køberen derfor i momsmæssig henseende måtte anses for at have købt en ny båd.

Men sagen førte i november sidste år til et nederlag til Told- og Skat.

I en kendelse fastslog retten, at bådens status som brugt skal fastlægges på det tidspunkt, hvor den transporteres ind i Danmark, uanset om køberen havde haft rådighed over båden i udlandet, før karantæneperiodens udløb.

Det principielle i afgørelsen består i, at en dansk køber gerne må have haft adgang til at sejle i båden i et andet EU-land, uden at det i momslovens forstand kan betragtes som en »levering«.