Møde om fusion uden resultat

Deltagere i mødet var fra Sophus Berendsen bestyrelsesformand Jan Frøshaug og administrerende direktør Henrik

Brandt og fra ISS koncernchef Eric Rylberg og bestyrelsesformand Arne Madsen


Mødet er foregået i en god tone, understreger

kommunikationschefen.


- På mødet uddybede ISS sine planer, og Sophus Berendsen forstår dem nu bedre. Sophus

Berendsen fortsætter på den baggrund analysen af ISS'' invitation til fusion og andre muligheder, siger han.


Der er

aftalt et nyt møde. Men hvornår og hvor ønsker kommunikationschefen dog ikke at oplyse.


ISS inviterede 28.

januar Sophus Berendsen til fusion og oplyste samtidig at ISS ejede 9,59 pct. af Sophus Berendsen, samt at de to selskabers ledelse

havde holdt et kort møde.


I løbet af dagen købte ISS yderligere op og oplyste serne, at selskabet ejede

10,31 pct. af Sophus Berendsens aktier og stemmer.


Baggrunden for invitationen er et ønske om at forene de to virksomheders aktiviteter

inden for service- og produktprogrammer og derved skabe et stærkere Facility Services koncept, fremgik det af meddelelsen. Der

er allerede en samarbejdsrelation mellem de to selskaber, da Berendsen i dag optræder som leverandør til ISS og ISS''

kunder.


- En fusion mellem de to selskaber rummer en klar forretningsmæssig logik med store internationale perspektiver,

siger koncernchef i ISS Eric Rylberg.


ISS'' tilstedeværelse i 36 lande vil muliggøre en international ekspansion af

udvalgte Berendsen-aktiviteter, især inden for de højmarginale og mindst kapitalkrævende dele af aktiviteterne.