Møbelkonkurrence snart i gang med stor forsinkelse

Konkurrencen skulle efter de oprindelige planer have været skudt i gang i august i fjor, men den ambitiøse designkonkurrence,

Furniture Cup, som Udviklingscenter for Møbler og Træ i Skive i tæt samarbejde med Teknologisk Instituts afdeling

for opfindelser og kreativitet, Erhvervsakademi MidtVest og Træets Arbejdsgiverforening står bag, kunne slet ikke få

møbelvirksomheder til at deltage med så kort varsel.- Da vi kontaktede virksomhederne, havde de planlagt deres

ressourcer en rum tid frem, og dét kunne vi ikke overhale indenom. Vi har naturligvis måttet respektere virksomhedernes

virkelighed, forklarer Ivar Moltke fra Teknologisk Instituts afdeling for opfindelser og kreativitet. Han er projektleder på

konkurrencen og har efter eget udsagn lært meget af processen, som i sidste instans bliver ét år forsinket.Til

gengæld er der nu kommet skred i tingene. Seks møbelvirksomheder er udpeget til at deltage i konkurrencen, der overordnet

handler om at udvikle møbler til arbejdspladsen. Det er hensigten, at de seks deltagende møbelvirksomheder inden sommerferien

skal nedsætte hvert sit konsortium, som så starter den reelle konkurrence i august. Konsortierne skal konkurrere i tre

fortløbende discipliner: idéfasen, prototypefremstilling og design.

De seks

De seks møbelvirksomheder

er Fritz Hansen, Paustian, Knud Holscher Industriel Design, Munch, Getama og Vandtrapper.Tiden frem til sommerferien vil blive

brugt på en lang række inspirerende seancer, hvor virksomhederne bl.a. kommer til at møde Eva Bjerrum, medforfatter

til bogen: "Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor?" Bogen handler om de nye samarbejdsformer på

offentlige og private arbejdspladser - New Ways of Working.Deltagerne kommer også til møbelmesse i Milano i foråret,

hvor de bl.a. vil blive konfronteret med en italiensk professor, der arbejder med computerdesign forstået på den måde,

at det er computerprogrammet, der designer. En af professorens pointer er, at det ikke er selve udviklingen af et nyt design, der

er vigtigt. Det vigtige er i stedet at vælge det rigtige design, som kan sælges.Møbelfolkene skal også

en tur forbi VW-fabrikkerne i Tyskland for at se, hvordan udviklingsafdelingen dér bl.a. arbejder med bevægelige møbler

og elektronik.Et væsentligt element ved Furniture Cup er nemlig, at udviklingsprocessen skal inddrage personer og kompetencer

fra helt andre brancher, som intet har med møbelbranchen at gøre.I det oprindelige konkurrencekoncept var der

ikke lagt op til, at konsortierne partout skulle udvikle nye produkter, de også ville sætte i produktion, men det er ændret

bl.a. efter pres fra nogle af sponsorerne, Træfonden og Træets Arbejdsgiverforenings Uddannelsesfond.Trods forsinkelsen

er Ivar Moltke særdeles godt tilfreds med forløbet.- Vi har lært utroligt meget af processen, og jeg tager

hatten af for virksomhedernes professionalisme. De vil have fuldstændig klarhed over, hvad de ønsker at udvikle, inden

de går i gang med konkurrencen. De tænker på en helt anden, langsigtet måde, end vi andre. En sådan

konkurrence som Furniture Cup er ikke bare noget, man kaster sig ud i. De har også alle hver især været meget interesserede

i, hvem der i øvrigt skulle deltage. Her må man sige, at vi har fundet frem til seks virksomheder, som ikke er direkte

konkurrenter, og det, tror jeg nok, er en stor fordel, siger Ivar Moltke..På trods af, at konkurrencen for alvor går

i gang i august, er der endnu ikke fastsat endelige spilleregler.- Vi skal selvfølgelig have fundet ud af, hvad der skal

vægtes i processen, for projekterne kan jo vise sig at være meget forskellige.- Derfor ligger udfordringen i, hvordan

og på hvilke områder dommerkomitéen kan veje projekterne op imod hinanden, tilføjer projektlederen.