Møbeleksporten i stigende grad baseret på import

Den danske møbeleksport stiger, men en stadig større del af eksporten er i virkeligheden importerede varer, som blot reeksporteres.

Det indikerer Danmarks Statistiks tal for udenrigshandelen med møbler i årets første tre kvartaler, når tallene har været gennem en mindre analyse i Foreningen Dansk Møbelindustri. Endnu findes der ikke tal for den danske møbelproduktion i 2004, men ifølge adm. direktør Keld Korsager, dansk Møbelindustri, er der ingen tvivl om, at produktionen fortsat vil gå tilbage.

Dermed har møbelbranchen direkte kurs mod et tekstil-dacapo med ti-femten års forsinkelse. Danmark er fortsat god til at sælge møbler i udlandet. Det skønnes, at eksporten når op 16,2 mia. kr. Til gengæld stiger også importen til forventelig 6,3 mia. kr. To tredjedele af denne import er imidlertid komponenter og møbler, som sælges videre til udlandet. Derfor kommer denne del af importen også til at figurere i eksportstatistikken. De færreste importerede møbler havner altså i de danske butikker.

Handelshusene

Keld Korsager er ikke et øjeblik i tvivl om, at det især er møbelhandelshusene, der i vid udstrækning baserer deres forretningsgrundlag på videresalg af møbler indkøbt i udlandet, som bliver fremtidens vindere.

- Du kan allerede se det i dag. Kigger man på branchens regnskaber er det handelsfirmaerne, der klart har de bedste regnskaber, hvis man holder resultat op imod omsætning. Den udvikling vil fortsætte, og der er ikke plads til sentimentale følelser, siger han.

Kina [[Et af de lyse eksempler på udviklingen er Holstebro-virksomheden Actona Company, der aldrig selv har fremstillet møbler, men som får sine produkter fremstillet i lavtlønslande. Virksomhedens seneste regnskab viste et overskud før skat på små 40 mio. kr. efter en omsætning på knap en halv mia. kr. Ikke mange producerende møbelvirksomheder er bare i nærheden af sådan en overskudsgrad.

Det er især Kina, der banker på den danske dør som storleverandør af komponenter og møbler efter dansk design.

Importen fra Kina når i år op på mere end 900 mio. kr. Det er en seksdobling i løbet af bare fem år. Kineserne har tilmed overhaler traditionelt store leverandørlande som Tyskland og Italien og vil også indenfor en kort årrække overhale Sverige som leverandørland til den danske møbelbranche.

På salgssiden udvikler eksporten sig positivt til USA trods den dalende dollarkurs, som ellers har generet ganske mange brancher herhjemme.

Det skyldes, ifølge Dansk Møbelindustri, at mange danske møbeleksportører traditionelt fakturerer i dollars og at de kan opjustere priserne som kompensation for dollarfaldet. Samtidig er kurssikring af kreditter med til at gøre livet lidt lettere for mange virksomheder.

Med i det amerikanske billede hører, at især den amerikanske møbelimport i stigende grad er præget af møbler med højt designindhold, som ikke er så prisfølsomme som basismøbler.