Møbel-fabrikker viser vej

Der tales meget om nødvendigheden af at føre viden fra de højere læreanstalter ud i virksomhederne.Men

i praksis er det ofte svært.Dels er de højere læreanstalter ikke vant til at kommunikere med små virksomheder.

Dels er der hos de mindre virksomheder forholdsvis få højtuddannede, der kan udgøre et "modtageapparat"

for den viden, man gerne vil have spredt. Skal det lykkes at få koblet de mindre virksomheders praktiske viden og erfaring om

produktudvikling og markeder sammen med den viden, som findes på de højere læreanstalter, må sammenkoblingen

foretages med udgangspunkt i virksomhedernes hverdag..At det rent faktisk kan lade sig gøre, så vi et vidnesbyrd

om i gårsdagens udgave af ErhvervsBladet. Her kunne vi fortælle, at otte jyske møbel-virksomheder inden for fyrretræ

går sammen og medfinansierer ansættelsen af to phd-studerende. De får til opgave at undersøge, hvordan møbelvirksomhederne

kan sælge bedre og købe mere rationelt ind. Resultaterne af deres undersøgelse deles mellem virksomhederne, der

på en gang er kolleger og konkurrenter.Netop de danske producenter af fyrretræsmøbler har i de senere år

mærket, hvordan de lave lønomkostninger i Østeuropa og Asien har ændret konkurrencesituationen. Denne erkendelse

har fået virksomhederne til at indse, at de må samarbejde til fælles bedste.Store dele af den danske møbelindustri

spås af mange en drastisk død i de kommende år. Men det behøver slet ikke gå sådan, hvis branchen

evner at tage ved lære at f.eks. tekstilindustrien, der for længst har været igennem den omstillingsproces, som

er nødvendig , hvis man skal trives i en global konkurrence.Det viden-tilskud, som de jyske møbelvirksomheder

nu får via phd-ordningen, er kommet i stand med hjælp fra Center for Anvendt Ledelsesforskning i Herning, og Udviklingscentret

for Møbler og Træ i Skive. Det er institutioner, der kender virksomhedernes behov.Lignende initiativer er undervejs

med udgangspunkt i Syddansk Universitetscenter. Det er initiativer og metoder, som andre læreanstalter kan lære af, hvis

de vil gøre noget mere for små og mellemstore virksomheder. Steno