Modgangen endelig slut

Møbelindustrien. Efter flere års modgang kan NJA Møbler A/S atter skimte lys for enden af tunellen: 2006/07 gav dog endnu et minus.

NJA Møbler A/S i Nors i Thy kan endelig efter flere års modgang øjne lysere tider forude.

Ganske vist har koncernen i sit seneste regnskabsår indkasseret endnu et minus på 12,7 mio. kr. efter skat. Men ikke desto mindre gryer optimismen.

De eksterne forudsætninger har nemlig i de seneste måneder ændret sig drastisk i positiv retning med en eksplosiv vækst i ordreindgang, omsætning og indtjening til følge.

De første fire måneder af det nye regnskabsår har således givet et overskud før skat på 3,2 mio. kr.

Det 'gamle' regnskabsår var negativt præget af den fortsatte markedsafmatning og den afledte overkapacitet i branchen. Kombineret med prispres på både kost- og salgsprisen og den hårde globale konkurrence har det betydet en indædt kamp om kunderne og ordrerne med utilfredsstillende indtjeningsmarginaler i kølvandet.

Den jyske fabrik har ikke ligget på den lade side, men fortsatte produktivitets- og effektivitetsforbedringer og stram omkostningsstyring har ikke kunne opveje de negative effekter.

Men udtrykket: 'Den enes død, den andens brød' har fortsat gyldighed.

Et stort antal af konkurrenterne i både ind- og udland er gået konkurs, lukket frivilligt eller har flyttet produktionen til andre segmenter.

Det har, ifølge ledelsen hos NJA Møbler, reduceret overkapaciteten kraftigt og har åbnet store muligheder for de tilbageværende industrier for massiv øget ordreindgang. Ordrebeholdningen ved udgangen af regnskabsåret var blandt andet mangedoblet i forhold til året før.

Virksomheden er samtidig blevet tilført 10,3 mio. kr. i ansvarlig lånekapital i form af konvertering af gæld til moderselskabet. Samtidig har selskabet fået et driftstilskud på 15 mio. kr. fra moderselskabet NJA Holding A/S, hvilket har øget egenkapitalen tilsvarende til 27,5 mio. kr. og fjernet den kortfristede gæld. Tilskuddet er givet som led i en styrkelse af kapitalgrundlaget og soliditeten til brug for den fremtidige vækstfase.

Nu forventer ledelsen de kommende år en markant positiv udvikling i omsætning, bruttoavance og resultat. Omsætningen lå ved udgangen af oktober 58 procent over samme periode sidste år.

jc