Mobilstråling kan ændre arveanlæg

En række EU-sponsorerede forsøg viser, at celler og DNA forandrer sig når de bliver udsat for stråling fra mobiltelefoner. Forskere advarer imod panik og efterlyser yderligere undersøgelser

Læs mere
Fold sammen
Et storstilet EU-sponsoreret forskningsprojekt i stråling fra mobiltelefoner fastslår, at det elektromagnetiske felt omkring aktive mobiltelefoner får celler og arveanlæg til at mutere, hvilket i sidste ende kan føre til kræft.

Forskerne understreger dog, at der kun er tale om laboratorie-tests, og at der bør foretages flere undersøgelser for at se nærmere på helbredsricici, skriver avisen Ingeniøren. Målingerne blev lavet af 12 forskningsgrupper i syv lande viser at både dyr og mennesker bliver påvirket af stråling, som svarer til den almindelige mobiltelefoner udsender.

På grund af særlige forhold i laboratorierne kunne undersøgelserne ikke påvise helbredsrisici, forklarer projektleder Franz Adlkofer fra den tyske forskningsgruppe Verum, der koordinerede testene.

Nye undersøgelser
»De genotoksiske forandringer - skader på arveanlæg - bør dog klart medføre nye undersøgelser,« mener Adlkofer. Han opfordrer til at bruge fastnet-telefon, hvis man kan og anvende trådløst headset, når det er muligt.

»Vi ønsker ikke at skabe panik, men det er godt at tage sine forholdsregler,« siger Franz Adlkofer.

Efter at være udsat for elektromagnetisk stråling, så forskerne en betydelig stigning i brud på både enkelt- og dobbeltstrenget dna hos både dyr og mennesker. Brud, som cellerne ikke kunne rette op på og som fører til mutationer, der i sidste ende kan forårsage kræft.

Spørgsmålet om mobilstråling kan være farligt har været diskuteret i flere år, og har tendens til at sætte sindene i kog. Også i Danmark er der storstilede undersøgelser i gang af mulige helbredsfarer ved mobiltelefoni.

Særlig pulje
Forskningsrådet har afsat en særlig pulje, så fem grupper kan lave forsøg med mobil stråling. Ifølge overlæge, professor Albert Gjedde fra PET-centeret ved Århus Universitetshospital regner man med, at de indledende forsøg er færdige i løbet af sommeren 2005. Selvom han kalder de nye resultater fra EU-undersøgelsen for »interessante« opfordrer han til en kritisk holdning indtil forskerne publicerer deres resultater i et videnskabeligt tidsskrift.

Også overlæge Christoffer Johansen, som har et daglige ansvar for den danske forskning på området er også skeptisk.

»Det nye er, at de nu har udgivet en færdig rapport. Men så længe deres resultater ikke er set igennem og kritiseret af anonyme forskere, såkaldt peeringreview, så må vi nødvendigvis forholde os lidt tøvende,« siger Christoffer Johansen til Berlingske Tidende.

»Det er meget svært at udelukke, at der kan være en skadelig virkning ved strålingen. Omvendt er det svært at påvise målbare farer. At den tyske undersøgelse påviser forandringer er ikke lig med, at de har påvist at det skulle være farligt,« siger Christoffer Johansen, som efter at have læst al litteratur på området, fortsat er i tvivl om mobiltelefonernes farlighed.

»Min egen fornemmelse er, at mobilstråling ikke er kræftfremkaldende for voksne. Men det er da noget vi skal tage seriøst og forske mere i. Jeg tror ikke, at det vil få nogen til at fare frem med for eksempel forbud mod mobiltelefoner. Det er resultaterne for diffuse til, siger han og sammenligner med den øgede kosmiske stråling fra rummet man modtager, når man flyver til eksempelvis USA. Vi har i lang tid vist, at kosmisk stråling giver øget kræftrisiko, men det får jo ikke folk til at begrænse deres flyvning,« siger Christoffer Johansen.

Han vurderer at mobiltelefoner med tiden vil blive udstyret med advarselsskilte ligesom cigaretter.