Mobil markedsføring

Danmark er et af de lande i verden, som har den absolut højeste penetration af mobiltelefoner, men når man vender blikket

mod lande som Korea og Japan, er det tydeligt, at Danmark i forhold til både de teknologiske muligheder og brugen af mobiletelefonen

befinder sig på noget, der minder om et begynderstadie.Mobiltelefonen rummer dog allerede i dag gode muligheder for aktivt

at involvere forbrugeren og komme i en tættere dialog med denne i markedsføringen. Disse muligheder er særlig interessante

i lyset af et stadigt mere fragmenteret og støjfyldt mediabillede, hvor det bliver sværere og sværere at skabe

og fastholde kontakten til forbrugeren.Markedsføring via mobiltelefonen er i dag primært baseret på brugen

af SMS-beskeder, og antallet af afsendte SMS-beskeder er steget eksplosivt indenfor de sidste tre år. Der blev således

afsendt omkring 1,517 mia. beskeder i første halvår af 2003, mod kun 287 mio. i 1. halvår af 2000 (jævnfør

IT-og Telestyrelsen).

Overtakserede

I august 2001 blev det i Danmark muligt at sende overtakserede SMS-beskeder til forbrugeren,

og de kommercielle tjenester baseret på overtakserede SMS-beskeder er et stadigt mere udbredt fænomen. Som eksempler herpå

kan nævnes sportsresultater med BT DONG service, download af ringetoner og billeder på www.boomi.net, communities og chat

på www.smsflirters.dk samt et bredt udvalg af underholdningsprogrammer på TV med mulighed for at deltage i konkurrencer

og afstemninger som f.eks. Big Brother på TvDanmark2 og Stjerne for en aften på DR1. Det er desværre ikke muligt

at opsplitte SMS-trafikken i Danmark, men det vurderes af brancheeksperter, at de overtakserede SMS-tjenester ikke helt har nået

et omfang, som man f.eks. ser det i Norge. Her udgør de overtakserede SMS omkring 8 pct. af alle de afsendte SMS-beskeder.Et

særligt vækstområde er brugen af SMS i den mobile markedsføring overfor forbrugeren, og i forbindelse med

promotionaktiviteter bliver SMS meget ofte benyttet som responsmulighed.

KodejagtEt aktuelt eksempel på dette er

Codehunt fra Masterfoods, hvor det er muligt at registrere koden fra indpakningen på alle chokoladebar-produkterne via SMS,

og dermed deltage i konkurrencen om en række præmier (www.codehunt.dk). Et andet aktuelt eksempel er lanceringen af Tuborg

Julebryg, hvor det på www.tuborg.dk var muligt at tilmelde sig en SMS-alert på J-dag. Med denne SMS-tjeneste blev forbrugeren

således adviceret kort tid inden julenissernes ankomst til den lokale bar eller café. De nævnte eksempler er blot

to ud af mange, men de illustrerer blandt andet, hvordan SMS kan fungere begge veje i forhold til en koordineret aktivitet på

Internet.Andre annoncører har valgt en noget dybere integration af SMS-tjenesterne, og som gode eksempler på dette

kan nævnes rejsebranchen. Her har f.eks. Apollo gjort det muligt for forbrugeren at modtage tilbud på last-minute-rejser

via SMS før de bliver offentliggjort i aviserne.Generelt oplever annoncørerne en høj respons på de

SMS-beskeder, som med forbrugerens accept bliver sendt til denne, og det er også blevet bekræftet af offentliggjorte analyser

fra bl.a. England. Erfaringerne har således vist, at SMS kan være et målrettet og effektivt responsmedie, som er

særlig relevant i forhold til markedsføring overfor de unge målgrupper.Mange har endda gjort sig den erfaring,

at alene muligheden for at kunne sende en SMS kan være med til at gøre kampagnerne mere effektive i unge målgrupper.

Således er SMS-muligheden i sig selv befordrende for gennemslagskraften, og for den opmærksomhed, som kampagnen som helhed opnår,

særligt i de unge målgrupper, hvor SMS i dag er en af de vigtigste kommunikationsformer overhovedet. De unge vil meget

gerne indgå i en dialog, som er baseret på SMS, og det faktum kan man altså udnytte til at gøre markedsføringen

mere vedkommende og involverende.Fremtiden kommer til at byde på nye tekniske muligheder, som vil ændre danskernes

brug af mobiltelefonen. Allerede i dag findes imidlertid gode annonceringsmuligheder, som annoncøren kan tage i anvendelse.

De fleste tekniske muligheder er således allerede tilgængelige med de nuværende telefoner, og selv den simple SMS-teknologi

rummer en række åbenbare muligheder i forhold til markedsføringen.Derfor bør man som annoncører

nøje overveje, om ikke det er relevant at indarbejde nogle af de mobile responsmedier i reklame- og promotionaktiviteter. Før

eller siden bliver det nemlig aktuelt for de fleste, særlig når man henvender sig til de nye generationer af forbrugere.