Ministerudspil om dyretransport uden effekt

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) får næppe held med at sætte en stopper for lange transporter af levende slagtedyr, bl.a. svin, kvæg og heste, på kryds og tværs i Europa, mener landbruget.

Fischer Boel vil foreslå EUs øvrige fødevare- og landbrugsministre, at det er nødvendigt med nye skrappe regler for at sikre, at dyr ikke transporteres mere end 500 km og højst i otte timer.

»Jeg anser det for at være urealistisk at få en sådan aftale på EU-niveau, fordi der er forskellige interesser i landene. Bl.a. vil landmænd og slagterier i Syderuopa være imod det. Jeg synes hellere, at myndighederne skulle sørge for, at transporterne sker under ordnede forhold. Gør de det, er der ingen problemer med transporter på mere end 500 km, « siger administrerende direktør Ove Thejls fra Tican-slagteriet i Nordjylland.

Ifølge de nuværende EU-regler er der ingen øvre grænse for, hvor langt levende dyr må transporteres i lastbil. Bliver Mariann Fischer Boels forslag gennemført, kommer Ticans andelshavere alvorligt i klemme. Hver uge sender disse svineproducenter 100-150 søer, der har udtjent deres rolle som »smågriseproduktionsmaskiner«, ud på en cirka 800 km lang tur til slagtning i Ruhr-distriktet. En tur på cirka et halvt døgn.

I forgårs afslørede DR1-TV et eksempel på mishandling af danske heste under en transport til et slagteri i Syditalien. Chaufføren overtrådte groft reglerne og lod hestene stå tæt sammen på en lastbil i flere døgn uden vand.

»Det var horribelt. Der er ikke tilstrækkelig kontrol fra myndighederne med overholdelse af reglerne, for der skal være stop undervejs, så dyrene får vand. For os er det vigtigt, at dyretransporter foregår i velegnede vogne, og at dyrevelfærden er i orden. Men vi skal være forsigtige med at sætte et maksimalt kilometerantal og timer på transporterne,« siger formand for landbrugets veterinærudvalg, viceformand i Landboforeningerne, Gert Karkov.

Også spædkalve og smågrise bliver eksporteret. På trods af, at de meget omfattende kalvetransporter til Holland gentagne gange er blevet kritiseret, sender danske landmænd pr. lastbil hvert år 60.000 kalve, der blot er mellem tre til og fem uger gamle, til opfedning og efterfølgende slagtning i Holland. Transporttiden er knap et halvt døgn.

»Vi vil meget gerne beholde så mange af kalvene som muligt til en dansk kødproduktion. Men det skal være lønsomt,« siger underdirektør Erhardt Franzen fra Kødbranchens Fællesråd.