Ministerium afviser tobaksdirektør

Skatteministeriet afviser Skandinavisk Tobakskompagnis frygt for kraftig stigning i cigaretsmugling fra Østeuropa. Og ens cigaretafgifter i hele EU er utopi, siger kontorchef John Fuhrmann.

Det vil være en håbløst for den danske regering at kæmpe dansk tobaksindustris sag for at få indført ens afgifter på cigaretter i EU.

Først om fire til fem år - måske aldrig nogensinde - kan der gøres noget ved problemet, fastslår afgiftekspert og kontorchef i Skatteministeriet John Fuhrmann.

»Årsagen er, at de nye østeuropæiske medlemslande i dag har meget lave afgifter. De har fået overgangsordninger frem til 2008-2009. Inden da skal de nye medlemslande opfylde kravene om at komme op på EUs mindstesats på cigaretafgift. Så først efter 2008-2009 kan man overhovedet gøre sig forhåbninger om at gøre noget ved cigaretafgifterne i EU,« siger John Fuhrmann.

Jørgen Tandrup, adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni, fastslog ellers i går, at det er på høje tid at harmonisere tobaksafgifterne. Det vil dæmme op for en forventet voldsom stigning i indsmuglingen til Danmark, når de nye lande 1. maj kommer ind i EU.

Skandinavisk Tobakskompagni sidder på 95 procent af det legale cigaretsalg i Danmark.

Sundhed først
I f.eks. Polen og de baltiske lande er der mange fattige rygere. Derfor vil disse landes regeringer af hensyn til interne politiske forhold nødigt hæve afgifterne.

EU stiller i dag et krav om, at det enkelte medlemsland skal have en mindsteafgift på cigaretter. Det er Grækenland og Portugal, der har de laveste afgifter, og England ligger helt i top. Mens en pakke med 20 stk. Prince fra Skandinavisk Tobakskompagni koster 16,70 kr. i Portugal, koster pakken 29,50 kr. i Danmark og 47,90 kr. i England.

I øjeblikket må punktaftgiften på cigaretter i EU ikke være mindre end 8,94 kr. for 20 styk. 1. juli hæves afgiften til 9,50 kroner. Oven i punktafgiften lægges moms, der kan variere i de forskellige lande.

»Af sundhedsmæssige årsager og på grund af risikoen ved rygning vil vi i Danmark ikke være med til en meget lav, ens afgift i EU. En harmonisering kan på denne baggrund heller ikke lade sig gøre, « understreger kontorchefen.

I Skatteministeriet afvises det samtidig, at den store forskel på høje afgifter i Danmark og lave afgifter i Østeuropa vil medføre en kraftig stigning i indsmuglingen af cigaretter fra Polen, sådan som direktør Jørgen Tandrup hævder.

Tjener mest i Skandinavien
Kontorchef John Fuhrmann og andre embedsmænd fra Skatteministeriets top var for kort tid siden på besøg på virksomheden. Direktøren gik imidlertid forgæves med sit ærinde.

»Vi kender Tandrups holdninger. Det kan ikke lade sig gøre at harmonisere afgifterne. Når der er høje afgifter, vil der altid være smugling og en stor grænsehandel. Jeg tror på et opsving, men ikke en kraftig stigning i smuglingen fra Polen til Danmark,« siger kontorchef John Fuhrmann.

I øjeblikket går størstedelen af cigaretsmuglingen uden om Danmark. England og Norge (der står uden for EU) har den største indsmugling af cigaretter, fordi afgifterne er højest.

EU-Kommissionen forsøgte for et par år siden at hæve mindsteafgifterne på cigaretter. Bortset fra en minimal stigning lykkedes det ikke, da de sydeuropæiske lande var imod, påpeger John Fuhrmann.

Skandinavisk Tobakskompagni har de højeste kostpriser og tjener mest på cigaretter på de nordiske markeder Danmark, Sverige og Norge, mens kostpriserne er næsten det halve i Grækenland og Portugal, vurderer kontorchef John Fuhrmann. I Polen og de baltiske lande er indtjeningen lavere endnu.

»Fik vi en ensartet afgift i EU-landene, ville der fortsat være prisforskel. For det afhænger jo af, hvad tobaksfabrikkerne sælger deres produkter til. Fulgte man Jørgen Tandrup, skulle hans kostpriser på cigaretter jo også være de samme på de enkelte markeder, ellers vil der stadig være prisforskelle i forbrugerleddet,« siger John Fuhrmann.