Minister vil bremse massepost efter kritik

EUs indsats mod spam er utilstrækkelig. Den danske regering skruer derfor bissen på i EU.

Læs mere
Fold sammen
Efter kraftig kritik fra sin egen rådgiver skruer videnskabsminister Helge Sander nu bissen på over for den uønskede, elektroniske massepost.

Den danske regering valgte i går at droppe høflighederne og gøre noget aktivt i EU for at få en global lovgivning på plads, som tvinger internet-udbyderne til at slå bremsen i, inden utallige elektroniske postkasser bugner af reklamer og svindeltilbud. Det sker efter kritik fra regeringens eget rådgivningsorgan på området, Rådet for IT-Sikkerhed, samt en lige så skarpt formuleret henvendelse fra interesseorganisationen Dansk IT, der samler IT-professionelle uden for selve leverandørverdenen.

»Den danske regering har pænt og høfligt bakket EU-Kommissionen op, men den har gjort alt for lidt for reelt at afhjælpe et af tidens vigtigste IT-sikkerhedsproblemer. Det er alt for høfligt,« siger Per Buchwaldt, formand for Dansk IT, som er tilfreds med ministerens nye udmelding.

»Helt utilstrækkelige«
Dansk IT bad forleden Folketingets Europa-udvalg om at gøre noget ved den vage holdning, inden EU-Kommissionen som ventet på sit rådsmøde, der slutter i dag, vedtager nye regler, som efter Dansk ITs opfattelse er »helt utilstrækkelige til at løse problemerne«.

Allerede nu udgør masseposten - også kaldet »spam« - omkring halvdelen af den samlede e-posttrafik i verden, og der spildes enorme summer i tabt arbejdstid på at fjerne uvæsenet.

»EU må mande sig op og reelt tage fat om dette store problem, som undergraver hele e-postkommunikationen og især dennes nyvundne status som forpligtende, juridisk kommunikation. Der er alt for stor risiko for, at man kommer til at slette vigtige beskeder, når man hver dag skal slette 40-50 beskeder, der er spam,« mener Per Buchwaldt.

Han tror fint på, at der kan findes en god ordning med danske internet-udbydere og sælgere af netadresser. Problemet er de udenlandske, hvorfra størstedelen af masseposten kommer.

Kontrollerende mellemled
»Mellemleddene kontrollerer en række tekniske muligheder for at identificere og bremse spam, inden det når ud til den enkelte bruger. I det omfang, mellemleddene ikke fuldt ud udnytter disse muligheder, medvirker de til yderligere spredning af spam og bør derfor kunne pålægges sanktioner,« mener Per Buchwaldt fra Dansk IT.

Rådet for IT-Sikkerhed kræver også konsekvenser, f.eks. bøder, erstatning, lukning af forbindelsen eller direkte frihedsstraf over for afsenderen, men også formidlerne skal kunne mærke alvoren. Helge Sander ville på mødet kræve mere kontante metoder i brug.