Minister lover at fjerne eksportgebyr

Det gebyr, som Direktoratet FødevareErhverv opkræver for at ekspedere sager om eksportstøtte, vil blive afskaffet senest 1. juli, oplyste fødevareminister Mariann Fischer Boel, da hun mandag deltog i Dansk familielandbrugs landsmøde i Nyborg.

Læs mere
Fold sammen
Eksportgebyret vil blive erstattet med en bagatelgrænse, som Fødevareministeriet for øjeblikket arbejder med at fastlægge.

- Vi forhandler for øjeblikket om, hvor grænsen skal ligge. I EU er der mulighed for en bagatelgrænse på til 450 kroner, men vi har ikke endeligt besluttet, hvor vi vil lægge os, siger Mariann Fischer Boel.

Erhvervslivet har klaget over gebyret til EU-Kommissionen, der har anset det som værende i strid med EUs regler og varslet en sag mod Danmark for EF-Domstolen. Den sag droppes efter al sandsynlighed, og erhvervslivet, der har skullet betale gebyret, er indstillet på en mindelig løsning nu, da ministeren har bebudet, at gebyret forsvinder.

- Nu har jeg fået et positivt signal fra erhvervslivet om, at de 14 millioner kroner vi har opkrævet i 2001 dem vil de skyde en hvid pind efter. Derfor vil jeg så hurtigst som muligt komme med en ny model, siger Mariann Fischer Boel.

Løsning af problemet er med i regeringens erhvervspakke.

Gebyret på 200 kroner pr. sag har givet statskassen en indtægt på 15,2 millioner kroner. Det blev i sin tid indført for at tage toppen af et problem med sagspukler i direktoratet.

Kammeradvokaten vurderer for øjeblikket et krav fra virksomheder, der har lidt et rentetab og udgifter til garantistillelser på grund af forsinkede udbetalinger, mens der endnu var pukler.

- Virksomhederne har regnet sig frem til nogle meget store beløb, men jeg håber, vi kan nå en fornuftig aftale.

Kammeradvokaten er ved at regne på de krav, der er kommet. På den baggrund vil der komme et udspil, og så håber jeg vi kan lave et forlig på den sag, siger Mariann Fischer Boel.

Ritzau