Minister kører sololøb med højteknologifond

Læs mere
Fold sammen
Videnskabsministeren har ikke holdt sit løfte om at tage oppositionen med på råd i spørgsmål om den

højteknologi-forskningsfond, som regeringen har taget initiativ til.Derfor kræver Folketingets forskningsudvalg

i dag videnskabsminister Helge Sander i samråd.- Allerede i foråret lovede Helge Sander, at han ville forhandle

med os om, hvordan højteknologifonden skulle se ud.- Men selvom lovbehandlingen er i gang, har vi ikke hørt fra

ham, siger Anne-Grete Holmsgaard, forskningspolitisk ordfører for SF.Socialdemokraternes forskningsordfører, Lene

Jensen, undrer sig meget over, at Socialdemokratiet overhovedet ikke er blevet indbudt. Derfor har SF og Socialdemokraterne nu taget

det usædvanlige skridt at kræve ministeren i samråd med Folketingets forskningspolitiske udvalg.- Når

han ikke selv kan finde ud af at komme til os, selvom han har lovet os at forhandle, så må vi jo trække ham ind,

siger Anne-Grete Holmsgaard.Enevold

S og SF mener ikke, at videnskabsministeren alene skal udpege den bestyrelse, der skal

uddele forskningspengene. Partierne ønsker en bredere sammensat bestyrelse, end der er lagt op til i de nuværende udmeldinger fra

regeringen. I stedet for overvejende at bestå af erhvervsfolk skal bestyrelsen sammensættes af både erhvervsfolk

og repræsentanter fra forskningsverdenen, mener de to partier.- Man må sige, at udpegelsen af bestyrelsen sker efter enevældighedsprincippet.

Helge Sander har tilsyneladende den opfattelse, at bare man sætter nogle erhvervsfolk ind i en bestyrelse, så lykkes det hele.Det

kan ifølge Anne-Grete Holmsgaard betyde, at forskningspengene ikke går til bæredygtige projekter, fordi erhvervsfolk

ikke tænker langsigtet og samtidig kan have egeninteresser, der løber med forskningspengene. Der skal være erhvervsfolk

i bestyrelsen, men den skal ikke være domineret af erhvervsfolk, mener de to ordførere. Fundatset for Højteknologifonden

skal ikke alene finansiere forskning i højteknologi, mener de to partier.- Fondens sigte er lidt umoderne, siger socialdemokraternes

Lene Jensen.- Regeringens definition af højteknologi udelukker en række af de områder, hvor der i dag virkelig

sker vigtige nybrud. Vi kan skabe vækst og værdi ved at tænke mere i procesorienterede teknologier og ikke kun i ''hardware''-teknologier.

F.eks. burde fonden omfatte forskning i kreative processer, for det er ved at være kreative, vi skal klare os fremover, siger

Lene Jensen.Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Videnskabsministeren.