Mini-Børsen leve...

Uhu, nu kommer den omsider.

Vi får en Mini-Børs i Danmark.

Københavns Fondsbørs, der står bag forslaget om en såkaldt "alternativ markedsplads, har lagt det ud i høring til alle relevante parter

Fondsbørsen har ikke sendt det til høring hos erhvervsbladet, men vi iler alligevel med et høringssvar i håb om, at det vækker genlyd.

Kære Københavns Fondsbørs:

Det er en rigtig, rigtig god ide, at vi nu får en Mini-Børs i Danmark.

En Mini-Børs vil pludselig gøre det overkommeligt for danske virksomheder at være børsnoterede og hente nye kapital på børsmarkedet.

I første omgang for mange af dem, der allerede er det.

I anden omgang for de mange små og mellemstore virksomheder, der er inde i en fornyelses- og generationsskifte-proces og overvejer nye ejerskaber med nye penge.

Set fra virksomhedsside imødekommer Mini-Børsen næsten alle de kritikpunkter, der er af Københavns Fondsbørs, hvor virksomhed efter virksomhed afnoteres i disse år.

Før det første skal der kun afleveres regnskab en gang om året.

For det andet kan der leveres kvartalsmeddelelser uden regnskabs- tal.Og de meddelelser som skal gives, kan afleveres i en standardiseret form.

For det tredje er det muligt at udstede aktier med forskellig stemmevægt ¿ F.eks A-aktier med fuld stemmeret til de nuværende ejere,B-aktier med en tiendedel stemmeret og C-aktier, som ingen stemmeret har ¿ præcis som i gamle dage inden Københavns Fondsbørs blev en international børs.

For det fjerde skal der ikke laves dyre børsprospekter, når man vil optages på Mini-Børsen

En dokument på små 50 sider er nok.

Umiddelbart skulle man tro Mini-Børsens slaraffenland for virksomhederne ville skræmme aktionærerne bort. Det er jo dem, der skal løbe risikoen. Og javel , den er da stor. Det vil afspejle sig i aktie-prisen. Men også til at overse

For det er sikret, at virksomhederne på Mini-Børsen holder en vis information-standard ved at fordre, at de skal samarbejde med en godkendt rådgiver, der sætter sit navn og rygte på spil, hvis virksomheden mis-informerer..

Samtidig vil der ved notering på Mini-Børsen være en prisstiller ¿ f. eks. en bank, der sørger for, at der altid kan stilles en pris og handles i selskabet. Det bliver altså muligt at komme af med sin aktie.

Her på ErhvervsBladet kender vi mange små og mellemstore virksomheder. Og vi ved, hvorfor de har holdt sig væk fra Københavns Fondsbørs i årevis.

Den nye Mini-Børs er svaret på deres kritik.

En succesfuld lancering forudsætter dog, at de private investorer vil være med. F.eks. sådan en som Deres Klummeskriver, der har en pensionsopsparing og lidt frie midler uden at være hovedrig.

For at være med kræver jeg først og fremmest, at Fogh-regeringen forenkler aktieavancebeskatningen, som er uhyre kompliceret og tvinger mig til at holde på en aktie i tre år, hvis jeg vil have skattefri kursgevinst. Det har sag har regeringen nu smølet med i tre år ¿ officielt på grund af skattestoppet..

Desuden kræver jeg at få lov at investere i aktier på Mini-Børsen via min pensionsopsparing.

Får jeg de krav opfyldt, vil jeg også gerne være med, for jeg kender utroligt mange veldrevne mindre virksomheder, som det er meget mere værd at investere i end denne verdens Novo´er og ISS´er.

Herfra skal vi derfor ønske Københavns Fondsbørs til lykke med ideen den nye MiniBørs.

Lad os få den i gang så hurtigt som muligt.