Mindre virksomheder skal spare på energien

Små og mellemstore virksomheder vil i de kommende måneder blive bombarderet med gode råd om, hvordan man sparer

på energien. Men det er dyrt for samfundsøkonomien, og hvad virksomhederne egentlig kan spare på bundlinjen, er

også uklart.


Elselskabernes brancheorganisationen, Elfor, sætter nu fokus på energibesparelser i små

og mellemstore virksomheder (smv). Initiativet bakkes op af bl.a. Dansk Industri.


Men ifølge Elfors egne undersøgelser

er det relativt dyrt både for elselskaberne og samfundsøkonomien at gennemføre besparelser i mindre virksomheder.


Formålet

med besparelserne er nemlig i sidste ende at nedbringe udledningen af CO2. Elfors egne beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger

ved at nedbringe CO2-udslippet - de såkaldte CO2-skyggepriser - viser, at Elfors beregninger viser, at skyggeprisen for at nedbringe CO2-udslippet

ligger i den højeste kategori for virksomheder med et årligt forbrug mellem mindre forbrug på mellem 20 og 100

MWh.


For småerhverv ryger skyggeprisen helt op på mere end 500 kr. pr. ton. Ifølge Energistyrelsen er skyggeprisen

høj, hvis den overstiger 300 kr. pr. ton.Dyrt for samfundet

- Det er rigtigt, at de samfundsmæssige omkostninger

ved at nedbringe CO2-udslippet er høje for mindre virksomheder. Men det er vigtigt at være opmærksom på,

at skyggeprisen er udregnet ved en traditionel energispareindsats, hvor vi tager ud og rådgiver kunderne ansigt til ansigt.

Derfor satser vi på at udvikle andre, mere effektive metoder rettet mod mindre virksomheder, siger Richard Schalburg fra Elfors

teknik- og planlægningsafdeling.


Elfor er i øjeblikket ved at revidere sin kampagnestrategi over for smv''erne efter,

at regeringen har skåret tilskuddene på 175 mio. kr. til energibesparelser i erhvervsvirksomheder væk.


- Vi

havde oprindeligt påtænkt, at kampagnen skulle understøttes af de tilskudsordninger, der fandtes under Energistyrelsen.
- At de nu er forsvundet, gør det ikke lettere at få virksomhederne til at gennemføre besparelserne. Vi

kan påvise spareråd, som er nemme at omsætte, men som er forbundet med relativt store udgifter for den enkelte virksomhed,

siger Richard Schalburg.Ingen klare talDansk Industri har ingen indvendinger mod, at regeringen har skåret tilskud

til energibesparelser i erhvervslivet væk, selvom det betyder, at strategien for energispareindsatsen overfor smv''erne må

lægges en smule om.


- Skal de mindre og mellemstore virksomheder i gang med energibesparelser er det vigtigt, at vi får

udarbejdet nogle standardløsninger, som de kan bruge. Det kunne f.eks. være en liste over anbefalede energieffektive teknologier,

som virksomheden kan vælge imellem, når den skal købe nyt eller ombygge, siger Anders Stouge, chefkonsulent hos

DI.


Stouge har ikke har noget konkret bud, på hvornår det kan betale sig for virksomhederne at investerer i energieffektivisering.


-

Der skal være fornuft i det for virksomheden, siger han.


Elfor har heller ikke noget klart bud, hvad smv''erne kan spare

ved at energieffektivisere.


- Præcist, hvad en virksomhed kan spare er svært at sige. Men det er vigtigt for virksomheden,

at der er tale om en relativ kort tilbagebetalingstid på investeringen. Typisk to til fire år, siger Richard Schalburg.


Håndværksrådet,

der arbejder aktivt med energieffektiviseringer og indførelsen af energiledelse i mindre virksomheder, ligger heller ikke inde

med tal for, hvad en virksomhed kan spare.


Ifølge energipolitisk medarbejder Henrik Lilja er smv''ernes energiforbrug aldrig

blevet systematisk gennemgået.


- De klassiske tal er, at en mindre virksomhed bruger 1-2 pct. af sin omsætning på

energiudgifter, og at det gennemsnitlige elforbrug udgør ca. 50.000 kWh. Men forbruget varierer meget fra virksomhed til virksomhed, siger

Henrik Lilja.