Mindre virksomheder holder fast i deres bank

Læs mere
Fold sammen
De små og mellemstore virksomheder holder fast i deres bank. Kun 18 pct. af virksomhederne har konkrete overvejelser om at skifte

bank. Mens 21 pct. mener, at det er sandsynligt, at de inden for to år har fået en ny bank.Det viser en undersøgelse

som IFO-Instituttet for Opinionsanalyse a/s har lavet blandt ErhvervsBladets ejerleder panel.Et repræsentativt udsnit

på små 300 virksomheder har medvirket, og 82 pct. af dem svarer nej til spørgsmålet, om de har konkrete overvejelser

om at skifte bank.I alt 78 pct. regner med, at de om to år har den samme bank, som de har i dag.Resultaterne fra

undersøgelsen viser samtidig, at ejerlederne er meget loyale over for deres bank. Hele 48 pct. har haft deres nuværende

bank i 10 år eller mere. Kun syv pct. har haft deres bank i under to år.Samlet set svarer 71 pct. af virksomhederne,

at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres bank.En ganske pæn håndsrækning til de danske pengeinstitutter,

der dog bliver lidt mere blandet, når går lidt dybere ned i analysen.l Der er ganske pæn tilfredshed med serviceniveau

og kundebetjening, hurtig opfølgning på forespørgsler og den elektroniske kommunikation. Ekspertisen på

rådgiversiden synes ligeledes at være nogen lunde i orden.l Derimod er virksomhederne noget mere kritiske, når

det gælder gebyrernes størrelse, risikovillighed, forståelse i svære situationer samt evnen til at være

en sparringspartner og ikke bare en bankforbindelse.Det undrer ikke cheføkonom i Håndværksrådet Søren

Nicolaisen.- På baggrund af undersøgelsen kan man ikke entydigt konkludere, at bankerne gør det godt nok

i forhold til SMV''erne. Det er svært for virksomhederne at overskue, hvad de gør, og derfor er de ofte tilfredse samlet

set. Men det øjeblik de står med en konkret situation, så kan det sagtens forholde sig anderledes, siger Søren

Nicolaisen.

Samarbejdspartnere

Mens Bjarne Jensen fra BJ Consult mener, at langt de fleste af virksomhederne er tilfredse

med deres bank. Virksomheder, som er utilfredse opfordrer han samtidig til at blive bedre til at afsøge markedet for eventuelt

at skifte.For snart to år siden gennemførte ErhvervsBladet en lignende, men noget større bankundersøgelse.

Dengang svarede 33 pct. af de små og mellemstore virksomheder, at de gik i konkrete overvejelser om at finde en ny bank.

Langt den største utilfredshed var der med de storbankerne, som mere eller mindre risikerede kundeflugt.Formanden for

Foreningen af Ejerledere, Hans Jørgen Dalum, mener, at begge analyser skal ses i sammenhæng med, at banken er en uhyre

vigtig samarbejdspartner for virksomhederne. Speicelt hvis indtjeningen begynder at svigte.- I den sammenhæng kan det

være et problem, at mange ejerledere ikke tør gå i dialog med deres bank. Hvis det går mindre godt i en periode

og de virkelig er i økonomiske vanskeligheder, er det afgørende for virksomheden med bankens støtte. Men mange

ejereledere er nervøse for, at de ikke får den, siger Hans Jørgen Dalum.Han understreger, at den udtalelse

også skal ses som et indspark til virksomhederne. De skal blive bedre til at stille krav til deres bank, mener Hans Jørgen

Dalum.