Mindre tilbagegang for Brd. Klee

Omsætningen faldt samtidig fra 80,7 mio. kr. til 64,0 mio. kr., og resultatet af den primære drift faldt fra 4,8 mio.

kr. til 3,3 mio. kr.


Selskabet fastholder forventningerne til hele regnskabsåret, der lyder på et nettoresultat i

størrelsesordenen 4,7-5,7 mio. kr.


Den faldende omsætning i første halvår skyldes primært, at

en del af omsætningen er overgået til provisionsforretninger samt de sløje konjunkturer i januar kvartal, skriver

selskabet. RB-Børsen