Mindre overskud til Møns Bank

Møns Bank fik i 2001 et nettooverskud på 9,8 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 13,1 mio. kr. i 2000.

Resultatet før skat blev 14,7 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. året før.

For 2002 venter banken et resultat af den primære bankdrift på 14-16 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. i 2001. Resultatet af den primære bankdrift var i 2001 noget over de senest offentliggjorte forventninger, anfører banken.

Ledelsen giver 2001-resultatet karakteren "rigtigt tilfredsstillende".

(RB-Børsen)