Mindre inflation i USA end ventet

Den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne inflationsmål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, viste en stigningstakt på 1,1 pct. på årsbasis i november, mens priserne steg med 0,1 pct. i forhold til måneden før.

Økonomerne havde ifølge Bloomberg News estimeret en fremgang på 1,2 pct. på årsbasis og 0,1 pct. på månedsbasis.

Det overordnede inflationstal, PCE-deflatoren, viste en stigning på 0,9 pct. på årsbasis. Her var ventet et løft på netop 0,9 pct.