Mindre danske byggefirmaer bør kende nordtyske opgaver

Trafikken af mindre sønderjyske byggefirmaer over grænsen til Nordtyskland er alt for beskeden.


Det mener manden

bag rådgivningsfirmaet Vogt & Partnere, Aage Vogt, der har 30 års erfaring i at rådgive danske og skandinaviske

firmaer om det tyske marked - og omvendt.


Han foreslår, at sønderjyske og nordtyske bygherrer i fremtiden inviterer firmaer

på begge sider af grænsen til at byde på licitationer ved at udbyde dem i licitationsblade og dagblade.


- Det

ligger tungt med samarbejdet over grænsen om byggeopgaver, og når der pumpes EU-penge i grænseoverskridende projekter,

er der mange gode hensigter. Men det bliver ved ordene. Derfor må vi lave lidt positiv særbehandling og opfordre byggefirmaer

på begge sider af grænsen til at give tilbud, så de fornemmer, at det er alvorligt ment, siger Aage Vogt.

Kan

løse problemer

Han har i 20 år drevet sin rådgivning fra Spøttrup i Salling, men rykkede i 1999 tæt

på sin tvillingbror, Sven Vogt, der driver en byggekoncern med 50 medarbejdere og en omsætning på ca. 100 mio. kroner

i Nibøll lige syd for grænsen. Selv arbejder han både fra Niebøll og sit danske kontor i Højer.


Aage

Vogt vil gerne sætte i system, at private og offentlige bygherrer indrykker licitationer i henholdsvis det danske fagtidsskrift, Licitationen,

samt danske dagblade, og den tyske pendant til Licitationen, BI - Bauwirtschaftliche Informationen. Her er det gratis at indrykke,

hvad Aage Vogt betegner som licitationsopfordringer. Desuden kan der indrykkes små henvisningsannoncer i det regionale dagblad,

Tageblatt Nordfrisland.


- Jeg ved godt, at systemerne er lidt forskellige med arbejdsmarked, skat og byggeregler i de to lande,

men 90 pct. af problemerne kan klares med lidt velvilje. Mindre danske byggefirmaer vil have store chancer, fordi de er billige og

hurtige, siger Aage Vogt.Tyskerne er mere åbne

Tyske firmaer er gode til at udføre gedigent byggeri, ofte

med et anderledes materialevalg og i et mere mellemeuropæisk design.


Aage Vogt er dog overbevist om, at de danske firmaer

vil kunne hævde sig, hvis grænsen bliver nedbrudt mellem dansk og tysk byggeri.


- Tyskerne er mere åbne over

for danske håndværkere og er mere pragmatiske i forhold til samarbejde end danskerne, siger Aage Vogt, der dog generelt er

overrasket over den ret negative stemning over for samarbejde på begge sider af grænsen.


Alle opgaver over en mio.

euro udbydes i EU-licitation. Men for de mindre firmaer vil især entrepriser under den bundgrænse være interessante.


Aage

Vogts initiativ gælder amt, kommuner og private bygherrer i Sønderjyllands Amt og de tyske Kreis Nordfrisland, Kreis

Slesvig-Flensborg og en række mindre kommuner i Nordtyskland.


Vogt & Partnere vil koordinere den grænseoverskridende

annoncering med byggeopgaver, leverancer, serviceydelser og drift. Aage Vogt venter, at den vil komme i gang i løbet af juni.