Millioner til mærkværdigt projekt

Et mærkværdigt projekt, der under betegnelsen "Senior & Arbejdsliv" skal skaffe 2.000 såkaldte SeniorForandringsAgenter

ude på arbejdspladserne til at motivere ca. 10.000 ældre til at blive længere på arbejdspladsen, har fået

syv millioner kroner i tilskud til fra Beskæftigelsesministeriet.Projektets opgave er bl.a. at reducere de overenskomstmæssige

og lovgivningsmæssige barrierer for seniorer på arbejdsmarkedet og - se lige på nøje på følgende

udsagn - "at få bremset den pensionistkultur, der er under udvikling".Projektet kommer nogenlunde samtidig med,

at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) går ud i offentligheden og fortæller, at "et liv med fritid er åbenbart

mere interessant end at bevare en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet".

Hvad er årsagen

DA

er glad for Ældre-Sagens projekt, men ser hellere efterlønnen afskaffet. Den udtalelse kommer i kølvandet på,

at medierne efterhånden har fået skabt et helt klart billede af, at pensionister lever livet med golf, kunstmuseer, ferieture,

bingo og tv-kiggeri.Hvad er det mon, der har fået Beskæftigelsesministeren til at ofre syv millioner på at

få en privat organisation til at "kortlægge seniorernes situation på arbejdsmarkedet og fastslå, hvad

der er afgørende for valg og fravalg af arbejdsmarkedet?", som det hedder i projektets beskrivelse.Er det skrækken

for, at det forventede opsving ikke kommer og ledighedstallene fortsat skal falde? Eller er det den helt overordnede ideologiske tro

på, at hvis bare man lader en privat organisation gøre arbejdet for det offentlige, så får man de resultater

man gerne vil have?

Banale opgaverDet er lidt underligt, at en organisation som Ældre-Sagen kan få lokket så

mange penge ud af staten, når man i forvejen ved, at der på hver eneste arbejdsplads er faglige tillidsrepræsentanter,

der ved meget om forholdene og barriererne på den enkelte arbejdsplads - og på arbejdsmarkedet i det hele taget.De

ved bedre end nogen anden, hvilke arbejdspladser, der har en god seniorpolitik og hvilke, der ikke har.Med sine syv mio kroner

i ryggen kan Ældre-Sagen nu gå i gang at etablere et antal SeniorForandringsAgenter med nogle banale opgaver, som enhver faglig

tillidsrepræsentant formentlig hver dag af bedste evne i forvejen forsøger at hjælpe sine kolleger og arbejdspladsen

med.Projektet starter med et kursus på én dag, der giver ca. 1.500 kr. i kassen til Ældre-Sagen for hver

deltager - et beløb, som kunne have været anvendt bedre, hvis pengene blev givet som tilskud til en sammenhængende faglig

indsats med rigtige tillidsrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.Ærlig talt. Vi tror, at både arbejdsgiverne,

arbejdspladserne, de kommende seniorer og deres kolleger, vil være bedre tjent med, at opgaven med at skabe de bedste forudsætninger

for de ældres interesse og muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, overdrages de faglige tillidsrepræsentanter.