Milliardstore rentegarantier

Læs mere
Fold sammen
Mange pensionsselskaber har i dag kunder med to eller flere forskellige typer af rentegarantier. Mest almindeligt er det, at selskaberne har en bestand af forsikringer med en rentegaranti på 4,5 pct. og en bestand af forsikringer med en rentegaranti på 2,5 pct. Ifølge Finanstilsynet var den samlede bestand af forsikringer med en 4,5 pct. rentegaranti ved udgangen af 1998 på 407 mia. kr. - »men den kan være vokset til 2-3 gange denne størrelse,« mente tilsynet i 2000. Aktiverne til dækning af forpligtelserne ejes af livsforsikringsselskabet og er normalt ikke opdelt på de enkelte forsikringstagere, men er én aktivmasse, hvis afkast alle er »fælles« om. Den enkeltes opsparede hensættelse forrentes herved med en gennemsnitsrente baseret på afkastet af selskabets samlede investeringer.

fim