Milliardoverskud til Carlsberg

Carlsberg kom ud af 2001 med et overskud før skat på 3.359 mio. kr., hvilket er 48 procent mere end året før, hvor overskuddet endte på 2.262 mio. kroner. Efter skat gik koncernresultatet en milliard kroner frem til 2,6 mia., hvoraf Carlsbergs andel er på 1,5 mia. kroner. Overskuddet er især kommet fra bryggeridelen af koncernen.Lavere resultat i år til Orkla

Det er tørstige ganer, Carlsberg lever af, og salget af øl og sodavand steg støt. Når afgifterne var trukket fra, solgte Carlsberg for 34,5 mia. kr. sidste år mod 25,7 mia. året før.

Alt i alt solgte Carlsberg-koncernen 67,9 millioner hektoliter øl, mens der blev solgt 20,3 millioner hektoliter læskedrikke.

Den større omsætning skyldes hovedsageligt salget af drikkevarer fra det norske bryggeri Orkla.

Ledelsen bag Carlsberg regner med, at fremgangen vil fortsætte i år. For 2002 forventes en fremgang på 10-12 pct. i resultat af primær drift. Sidste år var den primære drift på 3,4 mia. kr. - en stigning på 63 pct. i forhold til året før.

Mens bryggeridelen i koncernen har udviklet sig tilfredsstillende, er det gået betydeligt værre med det delvist ejede

selskab Royal Scandinavia. Den traditionsrige porcelænsfabrik er underskudsgivende, og i koncernens resultatet bidrager Royal Scandinavia

med minus 47 mio. kr. Carlsberg ejer lidt over en fjerdedel af selskabet men har valgt at bogføre investeringen til nul kroner.

Men Carlsberg har dog alligevel mod på at fortsætte med at investere. Sidste år brugte koncernen 5,5 mia. kr. på blandt andet et nyt

produktionsanlæg i Vesteuropa og køb af aktier i Türk Tuborg i Tyrkiet samt Piast i Polen. Den foregående 15 måneders periode investerede

Carlsberg for 7,1 mia. kr.

Carlsberg har i år ændret regnskabspraksis og følger nu kalenderåret. Koncernen har skiftet den tidligere regnskabsmetode ud med den nye,

da den nye årsregnskabslov trådte i kraft den 1. januar i år.

/ritzau/