Milliarder på spil for forsvarsindustrien

Milliard-indkøbet af nye helikoptere til forsvaret er udset til at give store ordrer til den danske forsvarsindustri, men branchen er langt fra tryg ved situationen.

På overfladen ser alt lyst og lovende ud for den danske forsvarsindustri.

Med beslutningen om at indkøbe 14 nye EH-101 redningshelikoptere til det danske forsvar hos italiensk-engelske Agusta-Westland til tre mia. kr. burde der være udsigt til kommende ordrer for milliarder.

Men den danske forsvarsindustri er langt fra tryg ved situationen, da man forudser, at Erhvervsfremme Styrelsen ikke vil være i stand til at håndhæve reglerne om modkøb.

»Problemet er, at myndighederne stiller sig tilfreds med hensigtserklæringer, som er udmærkede erklæringer men juridisk uforpligtende. Derfor kan en udenlandsk leverandør springe i målet,« siger direktør Johannes Jacobsen fra Terma.

De internationale regelsæt gør det klart, at en udenlandsk leverandør af forsvarsmateriel til Danmark skal placere ordrer for et tilsvarende beløb hos danske virksomheder. Dertil kommer, at hver gang forsvaret køber ind i udlandet for mere end 100 mio. kroner, skal de udenlandske tilbudsgivere ved kontraktens indgåelse dokumentere planlagte indkøb i Danmark for 30 pct. af ordrens værdi i form af betingede kontrakter.

»Helikopterkøbet var på tre mia., og derfor burde der på forhånd være tegnet bindende forhåndskontrakter på 30 pct. af beløbet. Det er der ikke, og de resterende 70 pct. er der slet ingen planer for.

Det er alvorligt, når årtiets største militæranskaffelse bliver unddraget reglerne for modkøb,« siger Johannes Jacobsen.

En opprioritering af området efterlyses også af forsvarsindustriens brancheorganisation.

I Erhvervsfremme Styrelsen påpeger kontorchef Bent Lindhardt Andersen, at kravet om forudgående aftaler for 30 pct. af ordrens værdi er en mere restriktiv ordning end i andre lande.

»Det er klart, at danske virksomheder gerne vil have så bindende sikkerhed for ordrer som muligt i form af konkrete ordrer, men der har vi valgt at acceptere rammeaftaler,« siger han.