Milliarder at hente i udlicitering

Hvis alle offentlige instanser var lige så gode til at udlicitere opgaver som de bedste, ville ordrer for omkring 100 milliarder kunne komme på private hænder.

Læs mere
Fold sammen

Der er stor forskel på, hvor gode kommuner, regioner og statslige instanser er til at sende relevante opgaver ud til private leverandører. Således ligger der et uudnyttet potentiale på omkring 100 milliarder kroner i offentlige opgaver – en kæmpe kage der endnu ikke er sendt i udbud, så private aktører kan få en bid af den.

Det er Dansk Industri (DI), der har regnet på mulighederne for at få flere private leverandører ind og løse opgaver for det offentlige.

- Det offentlige skal udlicitere meget mere. Vores analyse viser, at alene ved at gøre, som dem, der gør det bedst, kan man nå meget længere, siger Peter Bay Kirkegaard, chefkonsulent i DI.

Et gennemsnit af de bedste kommunernes udlicitering viser, at der kan udliciteres 52,9 procent af de kommunale opgaver, hvis alle gjorde som de bedste. Det svarer til kommunale opgaver til en værdi af knap 60 milliarder kroner, der endnu ikke er sendt i udbud. Hertil kommer et uudnyttet udliciteringspotentiale hos regionerne på knap 20 milliarder og et tilsvarende potentiale i staten på godt 20 millliarder. I alt offentlige opgaver til en værdi af cirka 100 milliarder kroner, som de private endnu ikke har haft mulighed for at byde ind på.

Nye mål

KL og regeringen har aftalt en målsætning for graden af konkurrenceudsættelse på 26,5 procent inden udgangen af 2010. Men hverken hos regionerne eller i staten har man sat sig nogle mål for, hvor mange opgaver, der skal udbydes til privat leverandører.

- Det er lidt pudsigt, at når nu staten har lavet en aftale med kommunerne om udlicitering, at den ikke har formået at lave en lignede aftale med sig selv, siger Peter Bay Krikegaard.

Politisk opbakning

Og den betragtning deles hos regeringspartierne:

- Jeg synes, det ville være helt naturligt, at vi også satte os en tilsvarende målsætning i regionerne og staten. En ambitiøs, men realistisk målsætning øger fokus på, at man skal gøre en særlig indsats, siger Jakob Jensen, erhvervspolitisk ordfører for Venstre.

- Det er fornuftigt at starte en proces med at sætte nogle specifikke måltal, men på sigt bør det ikke være nødvendigt. Hvis man som leder af en offentlig myndighed ikke af egen drift er i stand til at forstå værdien af konkurrenceudsættelse, så er man ikke egnet som leder, supplerer Mike Legarth, erhvervspolitisk ordfører for De Konservative.

Hos kommunerne ser man ud til at nå målet i fin stil. Men der er stor forskel på graden af konkurrenceudsættelse fra kommune til kommune. Og det rejser spørgsmålet, om baren måske er sat for lavt. Eller om kommunerne med en lav grad af konkurrenceudsættelse er gode nok til at tage ved lære af de bedste.

- Jeg synes, det ville være formålstjenligt, at man i KL lavede en samlet plan for, hvordan man kan udbrede erfaringerne fra de succesfulde kommuner. Og for min skyld må målsætningen for den kommunale konkurrenceudsættelse godt komme højere op i de kommende år, siger Jakob Jensen og fortsætter:

- Konkurrencestyrelsen har også peget på, at der i visse dele af systemet er politisk modvilje mod at konkurrenceudsætte. Og den politiske modvilje vil jeg gerne arbejde for at få nedbrudt. Og en af måderne at gøre det på er netop at tage fat de steder, hvor man har succes – og lade andre tage ved lære af det.

Men hos KL er der ingen planer om en database, der samler op på de gode erfaringer. Det er for stor en administrativ opgave, der ikke nødvendigvis vil være særlig hensigtsmæssig, mener Erik Nielsen, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget hos KL:

- Det, som er best practice i den ene kommune, er måske ikke særlig smart i en anden. Men når det er sagt, mødes kommunerne ret ofte i forskellige fora og får gode idéer af hinanden. Og jeg mener egentlig, at den erfaringsudveksling, der finder sted, er tilstrækkelig, siger Erik Nielsen, men peger i øvrigt på, at det er hensigtsmæssigt for alle kommunerne at få tjekket priser og serviceniveau på de kommunale opgave ved at sende dem i udbud.

- Men der er stor forskel på, hvad der er fornuftigt fra kommune til kommune. Og derfor er en høj grad af konkurrenceudsættelse ikke et succeskriterium i sig selv, siger Erik Nielsen.

Grundet ferie har det desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen.