Milepæl for EU Vest - TIC

- Det er spændende for os at få gang i innovationsprojekter, hvor en virksomhed og et universitet i denne region samarbejder

med udenlandske partnere om udvikling af nye produkter og metoder. Det giver højteknologiske produkter og et højere videnniveau

til gavn for området, siger EU-konsulent Mikkel Preisler, EU Vest - TIC.


Tilskuddet til at udvikle et totalt standardkoncept

for telemaster til det europæiske marked er givet fra det femte ramme-program, der forudsætter, at projektet har en europæisk

dimension med deltagere fra flere lande.


Til efteråret kommer det sjette rammeprogram, der frigiver nye milliarder til

udviklingsprojekter.