Mikrobryggeri tæt på redning

Øl. Nye investorer vil trække Baggårdsbryggeriet ud af en betalingsstandsning.

Baggårdsbryggeriet fra Holstebro, der blev landskendt for sin deltagelse i TV 2's serie om iværksættere, Springet, er på vej til at overleve en lukning.

Selskabet kunne i marts meddele kunder, leverandører og aktionærer, at det var gået i betalingsstandsning. Herefter blev al produktion og salg stoppet, hed det.

Men nu er det jyske mikrobryggeri på kurs mod en redning. I givet fald vil bryggeriet blive klar til endnu en efterårssæson med bryggen Winter Special.

- Det er aftalt med flere investorer, at selskabet tilføres ny kapital, og at aktiekapitalen nedskrives til 20 procent af det nuværende nominielle beløb til dækning af underskud, hedder det i beretningen til 2006-regnskabet, der netop er offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Baggårdsbryggeriet har tidligere ad to omgange rejst ny kapital ved at sælge såkaldte folke-aktier til primært private øl-entusiaster og lokale borgere. Dermed ser det ud til, at en lang række små-aktionærer får nedskrevet værdien af deres aktier.Egenkapitalen forhøjes med 566.000 kr. via salg af aktier til kurs 354. Samtidig tilføres ansvarlig lånekapital på 75.000 kr.

Af beretningen fremgår det ligeledes, at ledelsen under betalingsstandsningen har indgået en frivillig akkord med SKAT og enkeltkreditorer, og derigennem får eftergivet en gæld på 270.000 kr. i det nye regnskabsår.

- Selskabets bankforbindelse har på dette grundlag stillet de nødvendige kreditfaciliteter ti rådighed for selskabets drift, hedder det videre.

Det har ikke været muligt at hente en kommentar fra ledelsen i Baggårdsbryggeriet, eller selskabets advokat, der forestår rekonstruktionen, inden deadline for denne artikel.

Men på bryggeriets hjemmeside fremgår det, at selskabets redning er øverst på dagsordenen på en forsinket ordinær generalforsamling onsdag i denne uge.

Underskuddet for 2006 blev på 1,2 mio. kr. mod minus 417.000 kr. i 2005. Selskabet oplyser ikke omsætningen i regnskabet.