Midtbank-toppen for Højesteret

Insidersag2 For tredje gang skal Midtbank-toppen møde op i en retssal, men der er ikke blot tale om almindelig straffesag, men derimod om en sag med stor principiel betydning.

Midtbank-toppen for Højesteret - 1
Steen Hove møder i morgen op i Højesteret for igen at forsvare sin uskyld i Danmark-historiens største Insider-sag. <br>Foto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen
Når fotograferne i morgen tidlig stimler sammen foran Højesteret for at vente på hovedpersonerne, vil der være tale om et nyt højdepunkt i Danmarks-historiens største insidersag.

Ikke nok med, at forsvaret og anklageren - naturligvis - er dybt uenige i sagen. Selv eksperterne er uenige om juraen i den såkaldte Midtbank-sag, hvor fire tidligere Midtbank-chefer, er tiltalt for at have købt godt 104.000 egne aktier tilbage fra Realkredit Danmark (RD) på et tidspunkt, da Midtbank og Svenska Handelsbanken havde indledt den forhandlingsrunde, som førte til en fusion mellem de to banker.

Alle, uden undtagelse, er imidlertid enige om, at Midtbank-sagen er yderst principiel og har stor betydning for, hvordan den vigtige lov om insiderhandel skal fortolkes af domstolene fremover. Det er en kendsgerning, at både byretten i Herning og Vestre Landsret var enige om, at kontakterne fra Svenska Handelsbanken var så heftige på købstidspunktet for de omstridte aktier, at der var tale om insiderviden. Samtidig var begge retter enige om, at denne viden var kursfølsom.

Kursfølsom viden
»Vi mener, at hvis der handles med aktier med kursfølsom insiderviden, er det nok til at være strafbart,« siger fungerende rigsadvokat, Birgitte Vestberg, der er »stand-in« for rigsadvokat, Henning Fode, der har erklæret sig inhabil i sagen, fordi han er studiekammerat med Steen Hove, Midtbanks tidligere direktør.

Byretten var helt enig med anklagemyndigheden. Og Steen Hove blev derfor sammen med de tre andre bankchefer dømt skyldig for insiderhandel ved retten i Herning.

Vestre Landsret kom derimod frem til et helt andet resultat. Nok fandt Landsretten frem til, at der var tale om kursfølsom insiderviden, men bank-toppen blev frikendt, fordi Vestre Landsret mente, at ledelsen også skulle have bevidst »handlet uhæderligt eller retsstridigt,« som det formuleres i dommen.

Det skelsættende er med andre ord, at Vestre Landsret skelner mellem (lovlig) brug og (ulovlig) misbrug af intern viden, hvilket aldrig er set før i dansk retspraksis.

Loven er klar
Anklagemyndigheden var så oprørt over Vestre Landsrets kendelse, at den søgte om tredjeinstans-bevilling. Procesbevillingsnævnet gav derefter tilladelse til, at sagen skulle prøves ved Højesteret.

»Vi mener, at loven er klar. Der er mulighed for at skelne mellem brug og misbrug. Derfor bør de tiltalte naturligvis frifindes. Og hvis der endelig er tale om en juridisk gråzone, hvorfor skal de tiltalte lide under det. I stedet kunne denne gråzone elimineres ved en lovændring,« siger advokat Jakob Lund Poulsen.

Det er en kendsgerning, at juridiske eksperter er dybt uenige om fortolkningen af den paragraf i Værdipapirhandelsloven, der er afgørende i retssagen.

Alligevel afviser Birgitte Vestberg, at det ville være mere »fair« at bede lovgivningsmagten om en præcision af paragraffen.

»Vi har den holdning, at lovgivningen faktisk er klar. Og man skal altså ikke bede lovgiverne om en præcision, før man har prøvet de eksisterende muligheder i retsvæsenet. Det er derfor, vi har ønsket, at sagen skulle for Højesteret,« siger Birgitte Vestberg.

Den fungerende rigsadvokat afviser, at de tiltalte er »juridiske forsøgsrotter«, hvilket Steen Hove mener de er.

»Jeg vil naturligvis ikke forhindre ham i at sige det. Men efter vores opfattelse er der tale om juridisk sag, som blot skal finde sin afgørelse,« siger hun.

Der er afsat to retsdage i Højesteret. Der ventes afsagt dom før jul.