Mezzanin klar med 200 mio. kr. til små virksomheder

Kapitalindsprøjtning. Mezzanin Kapital skifter strategi og kombinerer långivning med ejerskab i virksomhederne. Strategiskiftet har medført et minus 17,9 mio. kr. i årets regnskab.

Mezzanin Kapital skifter investeringsstrategi. Fra at have været et selskab som udelukkende låner penge ud til virksomheder, går Mezzanin Kapital nu mere offensivt til værks ved at kombinere ejerskab og långivning.

Selskabet køber en andel af virksomheden på mellem 20 procent og 40 procent, sikrer sig en plads i bestyrelsen og låner penge ud. Dermed kommer Mezzanin Kapital tættere på driften i virksomheden samtidig med at lån og ejerskab forøger virksomhedens kapitalberedskab. - Vi skal ikke til at være kapitalfond. Vi skal ikke eje over halvdelen af virksomheden og vi skal ikke have ansvar for driften. Men vi vil gerne have en mindre aktiepost samtidig med at vi yder lån. Dermed kommer vi tættere på ledelsen. Det har vi ikke tidligere kunnet som rene långivere, siger underdirektør Otto Vinther Christensen, Mezzanin Kapital.

Med strategiskiftet kommer Mezzanin Kapital tættere på ledelsen i virksomhederne uden at investeringsselskabet skal ind og lede virksomheden. Ved at investere i virksomheden, yde lån og en plads i bestyrelsen får Mezzanin Kapital større interesse i virksomhedens værditilvækst.

Otto Vinther Christensen vurderer, at selskabet investerer og yder lån for mere end 200 mio. kr. i år. Selskabet opsøger små og mellemstore virksomheder, der skal gennemføre en turnaround, et generationsskifte eller som søger udenlands for at flytte produktionen og dermed har behov for finansiering.

Långivning alene gør det ikkeTidligere lånte Mezzanin Kapital udelukkende penge ud til virksomhederne og kunne ifølge Otto Vinther Christensen hente mellem 12 og 14 procent i indtægter.

Men de kunne ikke hente investeringerne hjem fem, ti eller 20 gange igen, som ejerne af virksomhederne har kunnet. Strategiskiftet har imidlertid ikke været omkostningsfrit for Mezzanin Kapital. Selskabets årsregnskab for 2006 viser et minus på 17,9 mio. kr. Ifølge Otto Vinther Christensen skyldes det et større tab på selskabets sidste rene lånearrangement.

-Vi havde en større kunde - fra de gamle tider, hvor vi udelukkende lånte penge ud. De penge har vi nu endeligt afskrevet, og det er tabet på den ene kunde, som er årsagen til vores minus. 2006 har bortset fra denne ene kunde været et godt år, hvor vi har indført den nye strategi med ejerskab og långivning, siger Otto Christensen.

Mezzanin Kapital har ifølge Otto Vinther Christensen allerede set effekten af den nye strategi, idet en virksomhed er blevet solgt i marts 2007 - altså efter regnskabets afslutning - med en større to-cifret milliongevinst til følge for Mezzanin Kapital.

-Så kombinationen af ejerskab og långivning er den eneste rigtige for os, siger Otto Vinther Christensen.