Mezzanin investerer i Hamann Electronics

Vækstkapital. Ni millioner kroner er blevet tilført Hamann Electronics i Holbæk til at finansiere den fremtidige vækst. Mezzanin kapital har i forbindelse med lånekapital og nytegnede aktier erhvervet 20 procent af den ejerledede virksomhed.

Mezzanin Kapital har nytegnet aktier for to millioner kroner i Hamann Electronics og ejer dermed 20 procent af aktierne i selskabet. Desuden har Mezzanin skudt fem millioner kroner ind i ansvarlig lånekapital, mens de eksisterende ejere adm. dir. Gert Nielsen og president Knud Hamann har skudt en million kroner ind hver. Dermed er Hamann Electronics blevet tilført ni millioner kroner og står med et bedre kapitalberedskab.

Virksomheden er vokset så kraftigt i de senere år, at de har sprængt rammerne for egenfinansiering af væksten. Virksomheden voksede bare i 2006 med omkring 70 procent.

Ordrebeholdningen er i skrivende stund på knap 60 millioner kroner, hvilket svarer til et års produktion. Det stiller øgede økonomiske krav til firmaet vedrørende indkøb, lagerstyring og logistik. Når firmaet indgår stadigt større og længerevarende kontrakter, stiller kunderne omvendt krav om forøgede økonomiske garantier. Alt i alt har det affødt et behov for ekstra kapital.

-Vækst koster penge. Når vi indgår længerevarende kontrakter med kunderne og bliver inddraget stadigt tidligere i kundens planlægning, så bliver vores gennemløbstider længere og det stiller større krav til indkøb og lagre. Så yderligere vækst stiller krav om forøget kapital. Den forøgede kapital gør, at vi kan komme endnu tættere på vores kunder ved at rykke op i værdikæden, siger adm. dir. Gert Nielsen, Hamann Electronics.

Desuden har Hamann Electronics opkøbt Danbridge i 2005, som i løbet af 2006 er blevet fusioneret ind i virksomheden som et 100 procent ejet datterselskab. For at sikre Danbridge en fornuftig position på eksportmarkederne, bliver der på grund af nyudvikling også behov for mere kapital.

I begyndelsen af dette årtusinde gik elektronikbranchen mere eller mindre i sort. Men i de seneste to år er elektronikbranchen inde i en stærk vækst. Men også en vækst, hvor nogle virksomheder flytter produktion ud til lande med lavere lønomkostninger, mens andre bliver hjemme og lavere mindre serier med tilpassede løsninger. Det er den sidste gruppe, Hamann Electronics primært befinder sig i, hvor virksomheden har skabt sig en position indenfor civile og militære leverancer.

-Den nye tilførte kapital styrker vores økonomiske fundament, som vil give os mulighed for hurtigere at kunne realisere strategien for den videre udvikling af selskabet. Vi vil gerne professionalisere os yderligere i en branche, hvor vi kan blive en samarbejdspartner for vores kunder, så vi er i stand til at tilbyde en komplet løsning lige fra hjælp til udvikling og produktmodning, til den endelige produktion og lancering af produktet, siger Gert Nielsen.

Virksomheden har for nylig etableret egen apparatfabrik til at samle produkter og til at varetage logistikken. Desuden har robotter øget kapaciteten op til syv gange i timen og endelig har virksomheden etableret supplerende produktion i Tjekkiet.

-Vi skal ikke flytte arbejdspladser ud. Men hvis kunderne efterspørger produkter, der er billigere, er vi også i stand til at levere det. Men det ændrer ikke vores kerneforretning, siger Gert Nielsen.

Investeringschef Peter Bo, Mezzanin Kapital, siger, at Hamann Electronics rummer et stort potentiale.

Kapitalinvestoren har stillet krav til ledelsen om i forbindelse med investeringen, at der udpeges en professionel bestyrelse bestående af eksterne medlemmer.