Metoden bag Magtanalysen

Et panel på 60 personer fra politik, medier og erhvervsliv har bidraget med vurderingerne bag Berlingske Business Magasins Magtanalyse 2015 – ud fra definitionen: Magt er muligheden for indflydelse på det danske samfunds udvikling.

Læs mere
Fold sammen

Berlingske Business Magasins Magtanalyse 2015 er lavet med hjælp fra et ekspertpanel bestående af blandt andet nuværende og forhenværende politikere, erhvervsfolk, kommentatorer og redaktører.

60 paneldeltagere har svaret. Svarene er indsamlet i perioden fra 5. til 12. maj. Undersøgelsen er altså gennemført, før folketingsvalget blev udskrevet.

Panelet har fået en bruttoliste med 153 navne på magtfulde danskere, udvalgt af Berlingske Research med udgangspunkt i tidligere magtanalyser, nyhedsdatabaser etc.

Panelet er blevet bedt om at markere ud for hver enkelt person, hvilken magt de tillægger den pågældende. Markeringen er sket på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget begrænset magt, og 7 er meget stor magt. Den samlede score er beregnet som et simpelt gennemsnit af markeringerne.

De 100 personer, der har opnået højest score, udgør Top 100-listen på side 24-25.

Definitionen på magt i denne analyse lyder:

Magt er muligheden for indflydelse på det danske samfunds udvikling.