Metalindustrien står foran tilbagegang

Mens den øvrige fremstillingsindustri i stigende grad har vist vigende resultater det seneste års tid, har metal- og maskinindustrien haft positive udviklingstal, men det ser ud til at vende nu.

Metal- og maskinindustrien i Danmark viste i årets første kvartal første gang i lang tid tegn på alvorlig svækkelse, idet omsætningen i marts faldt med 8,8 pct. i forhold til året før.

De positive tendenser er ved at blive vendt viser en kvartalsanalyse fra Metal- og Maskinindustrien i Dansk Industri.

Tilbagegangen i marts er sket stort set over hele linjen, og hvor kun fremstilling af metalkonstruktioner, maskiner og udstyr til elektriske komponenter samt rør og kabler viser fremgang. Til gengæld er der kraftig tilbagegang i branchens absolut største segment, nemlig traditionelle metalområder som smedning, presning og valsning.

Ganske vist var omsætningen i kvartalet generelt svagt stigende både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne - sikkert bl.a. hjulpet på vej af stigende råvarepriser, men tallene fra marts måned viste en kraftig og måske alarmerende tilbagegang.

Metalindustrien har hidtil svømmet ovenpå den generelle tilbagegang i den danske økonomi, og konsulent Jesper Baadsgaard-Pedersen i Dansk Industri hæfter sig da også ved, at der generelt var fremgang i kvartalet.

- Men det bliver spændende at se tallene fra det næste kvartal, om afmatningen slår igennem også i vores branche, siger han og hæfter sig ved, at der fortsat i branchen fortsat er positive forventninger til fremtiden. - Der er ansat 20.000 flere folk i branchen i de sidste 10 år, og der mangler stadigvæk hænder.

Han konstaterer, at antallet af lærlinge er faldet dramatisk, og at branchen derfor fremover skal satse på at skaffe mere arbejdskraft bl.a. blandt indvandrere og kvinder.

Kvartalsanalysen viser, at en lignende udvikling er på vej på metalområdet i andre lande, bl.a. USA og Japan, og i 2009 er der både i disse to lande samt i Europa lavere forventninger til udviklingen i fremstillingsindustrien. I Danmark er forventningerne reduceret fra 1,7 pct. for tre måneder siden til nu kun 1,3 pct.

Uanset hvad der sker, så forventer Jesper Baadsgaard-Pedersen ikke, at en kommende afmatning i metalvirksomhederne vil have samme omfang i for eksempel bygge-industrien.