Metalfirma scorer på eksport til Kina og Dubai

Metal. Profilvalsning i jern og aluminium er en god forretning for Sjølund A/S syd for Kolding, hvor både omsætning og indtjening for tredje i træk går i vejret.

80 procent af den stadigt stigende omsætning hos metalvirksomheden Sjølund A/S går til eksport, primært til transportindustrien, tog, skibe og biler, i lande så langt væk som blandt andet Kina og Dubai.

Så virksomheden er lidt af en modsat historie om globaliseringen, hvor den type produktion typisk lægges ud til lavtlønslande, men i stedet eksporterer Sjølund til disse lande og leverer også indenlands, fordi man er dygtige.

Sjølund laver profilvalsning af metalemner og i høj grad specialiseret sig som underleverandør til transportindustrien, og inden for bilindustrien leverer man bl.a. profiler til prototyper til nye biler.

Virksomheden har traditionelt været meget sparsom med oplysninger om sig, men det har ændret sig efter, at fire ledende for et par år siden overtog familievirksomheden. Og i juni i år købte den hidtidige eksportchef, Søren Ravn Jensen sine tre partnere ud og er nu eneejer.

»Vi har valgt at satse på vores kerneforretning, som er profilvalsning,« siger Søren Ravn Jensen, som finder resultat meget tilfredsstillende, og han forventer et lignende resultat i indeværende regnskabsår.

»Robotter er ikke noget, vi har så meget af, men vi kigger på det, siger direktøren, som naturligvis hele tiden satser på at optimere produktionen.«

»Vi har sidste år effektiviseret produktionen og fået mere igennem, vi har også fået flere folk, og vi er blevet bedre til at tænke os om,« siger han.

Den altid veltjenende virksomhed var for fire år siden nede i et lille dyk på indtjeningen med et overskud på kun syv mio. kr., men siden er det gået stærkt den rigtige vej. I 2003/04 var konjunkturerne, ikke mindst i Tyskland, dårlige, men det har rettet sig siden.