Mere trafik over Storebælt og Øresund

Sidste år tog 8,3 millioner bilister turen over Storebæltsbroen, og det svarer til 22.635 biler i døgnet og en stigning på 2,3 procent i forhold til forrige år. Også flere biler og lastbiler passerede Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige, hvor trafikken steg med 10,3 procent til i alt 3,8 millioner køretøjer.

Det fremgår af regnskabsresultatet i koncernen bag Storebæltsbroen og Øresundsbroen, Sund og Bælt Holding A/S.

A/S Storebælt fik sidste år et overskud på 560 millioner kroner før skat. Det er en fremgang fra 225 millioner kroner året før og skyldes først og fremmest lavere renteudgifter.

Primært på grund af det lave renteniveau forventer selskabet, at gælden på 36,6 mia. kr. vil være tilbagebetalt i 2023 - 25 år efter åbningen af broen.

Indtægterne fra vejtrafikken på Øresundsbroen steg sidste år med 7,5 procent, og resultatet efter skat udgjorde et underskud på 227 millioner kroner mod et underskud året før på 717 millioner kroner.

/ritzau/