Mere normalt boligmarked i hovedstaden

De voldsomme merstigninger i hovedstaden kører på sidste vers. Det vil i fremtiden kunne ses på boligmarkedet i

hele hovedstadsregionen, vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en helt ny analyse.


Der har været kraftige

merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor f.eks. kvadratmeterprisen i København og Frederiksberg var

20 pct. højere end landsgennemsnittet i starten af 1997, så er den i dag mere end 65 pct. højere end landsgennemsnittet.


De

økonomiske grunde er ifølge økonom Thomas V. Pedersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at hvor ledigheden

i København og på Frederiksberg lå 4 pct. over landsgennemsnittet i starten af 1996, så er der i dag stort

set ingen forskel.


Samtidig er København og Frederiksbergs andel af arbejdsstyrken i samme periode steget med knap 0,4

procentpoint.


Det store fald i mer-ledigheden i hovedstaden har betydet, at københavnerne har fået flere penge mellem

hænderne end landsgennemsnittet, og det har medvirket til den kraftige efterspørgsel efter ejerboliger.Normalisering

Da

arbejdsløsheden i hovedstaden og provinsen nu stort set er identisk, og udsigterne ikke ser ud til at ændre sig på

sigt, så vil det betyde, at man i København vil opleve mindre og mindre stigninger i boligpriserne.


- Tendensen

til kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser vil efterhånden blive svagere. Det forhold, at ledigheden i København

og på Frederiksberg nu er nedbragt til et relativt landsgennemsnit betyder, at der fremover vil være mere snærende

grænser for, hvor meget hurtigere fremgangen i indkomsterne i hovedstaden kan vokse end i resten af landet, vurderer Thomas

V. Pedersen.


Der er dog det forhold i analysen, at der også i fremtiden vil kunne opleves større boligprisstigninger

i hovedstadsregionen, hvis arbejdsstyrken stiger mere end i resten af landet.HovedstadsregionenSelv om det først

og fremmest er i København og på Frederiksberg, at merledigheden er faldet, så vil dette fald også medvirke

til, at der i omkringliggende amter sker en stigende efterspørgsel efter ejerboliger.


Hvis man ønsker sin større

indkomst omsat i en større eller anderledes boligform, så kræver det ofte at man flytter fra centrum af København.
På den baggrund vil stigende indkomster i København også kunne aflæses i en stigende efterspørgsel

efter ejerboliger i periferien af København.


Ikke nok med, at betydeligt flere af dem der i forvejen var på arbejdsmarkedet

i København og på Frederiksberg er kommet i arbejde, der er også kommet relativt flere på arbejdsmarkedet

sammenlignet med resten af landet.


Begge disse forhold har trukket i retning af, at efterspørgslen efter ejerboliger i

hovedstadsregionen har været større end i resten af landet.